Takt akademija: Znanje i praksa za rad u vodećim bh. kompanijama u oblasti automobilske industrije

Fondacija Hastor u saradnji sa programom Prilika Plus i Ambasadom Švicarske u BiH te vodećim kompanijama iz bh. automobilske industrije pokreće Takt akademiju.


takt akademija

Cilj programa je obezbijediti obuku i ljudske resurse čije će znanje i vještine biti prilagođene radu sa najnovijim tehnologijama u nekim od vodećih kompanija u BiH i regionu i to: Prevent Grupacija, Bekto Precisa, Mann Hummel, Cimos i drugima.

Takt akademija koristit će najmoderniju metodologiju za obuku koja će se sastojati od teoretskog dijela predavanja od strane industrijskih eksperata te praktične nastave koja će se izvoditi na lokaciji potencijalnog poslodavca. Po završetku programa, polaznici će dobiti priliku za zaposlenje u kompanijama učesnicima akademije.

U narednom periodu Takt akademija radit će na osposobljavanju kadrova i za potrebe drugih industrija jer je dugoročni cilj ovog projekta osnaživanje i izgradnja ljudskih resursa za razvoj industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

– Automobilska industrija u posljednih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini bilježi konstantni rast u obimu investicija, ostvarenog izvoza i broja otvorenih radnih mjesta. U svrhu osiguranja daljeg napretka automobilske industrije potrebno je obezbijediti neophodne kadrove koji će svojim vještinama i znanjima doprinijeti razvoju i uspješnosti preduzeća u automobilskoj, ali i drugim industrijama, ističe Seid Fijuljanin direktor Fondacije Hastor, te dodaje kako postojeća neusklađenost vještina između obrazovanja i potreba kompanija u automobilskoj industriji u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan izazov, a dugoročno nerješavanje ove situacije značajnu prijetnju po industriju.

Konkretno, nakon završetka srednje škole neophodna je dodatna praktična obuka unutar preduzeća dok se zaposleni univerzitetski diplomci suočavaju sa problemima u prenošenju svog teorijskog znanja u praksu radi dobrobiti preduzeća.

Takt akademija nudi sistematičan pristup prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada. Na osnovu istraživanja koje je provela Fondacija Hastor u saradnji sa partnerima, te jasnih smjernica kompanija definirane su kadrovske potrebe, a u skladu sa potrebama napravljen program kojim će polaznici dobiti znanje, vještine i praksu neophodnu za zaposlenje u BiH automobilskoj industriji.

Više informacija o Takt akademiji kao i formular za prijavu zainteresirani mogu naći na www.takt.ba.

(STUDOMAT.ba)