Studijski programi i kursevi diplomatske akademije u Beču

Diplomatska akademija Beč objavila je konkurs za studijske programe i kurseve u akademskoj 2014. i 2015. godini.


diplomatska akademija bec cover

Diplomatska akademija Beč objavila je konkurs za studijske programe i kurseve u akademskoj 2014. i 2015. godini.

Studenti iz BiH mogu aplicirati za sljedeće programe:

  • Diplomatski studijski program: Jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja. Težište programa je na upoznavanju struktura i politike Evropske unije sa učenjem praktičnih vještina i intenzivnim programom jezičkog obrazovanja.
  • M.A.I.S. Studijski program (Master of Advenced International Studies): Dvogodišnji master program sa težištem na Evropi, Kandidati koji već raspolažu dovoljnim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primljeni direktno na  drugu godinu. Ovaj studijski program realizuje  se u saradnji sa Univerzitetom Beč.
  • E.T.I.A.-Studijski program (Master in Environmental Technology & International Affairs): Dvogodišnji MC program u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč. Program je kombinacija političko-privredne i pravne tematike (jedna godina na Diplomatskoj akademiji), sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnihpitanja vezenih za ekologiju, (dvije godine na Tehničkom univerzitetu).
  • Ljetni kurs za njemački jezik i austrijsku geografiju: Intenzivna nastava njemačkog jezika za sve nivoe poznavanja istog, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, istoriji i kulturi.

Rokovi za prijavu na ove programe su mart 2014. godine.

Dodatne informacije o ponudi Diplomatske akademije Beč, kao i informacije o načinu apliciranja za određene studijske programa  i kurseve raspoložive su na stranici: www.da-vienna.ac.at

Za pogodne kandidate iz BiH na raspolaganju stoje posebne stipendije ADA (Austrijan Development Agency).

(unmo.ba)