Radijus: Isključi
Radijus:
km Set radius for geolocation
Pretraga

Apsolvent

Student koji je odslušao sva predavanja, ali nije diplomirao. Razlog tomu je nedovršeni diplomski rad ili određeni ispit koji nije položen.

Apsolventska godina

Godina nakon preddiplomskog ili diplomskog studija. Student apsolvent je u tom slučaju riješio sve ispite, osim završnog ili pisanja i predavanja diplomskog rada.

Broj indeksa

Broj koji se nalazi na prvoj stranici u indeksu.

Dekan

Glavni upravitelj akademske jedinice ili akademskog područja ili oboje

Demonstratori

Studenti viših godina koji pomažu profesorima u nastavi, na primjer, vodeći evidenciju o dolaznosti. Oni služe kao posrednici u komunikaciji između profesora i studenata.

ECTS bodovi

ECTS bodovi - Europski sustav prijenosa bodova. ECTS bodovi predstavljaju rezultat projekta Europske zajednice započet u okviru programa ERASMUS (1988. - 1995.). Sustav je u širem smislu razvijen u razdoblju od 1995. do 1999. godine u sklopu sastavnice visokog obrazovanja programa SOCRATES i programa ERASMUS i pokazao se kao učinkovit alat za postizanje transparentnosti kurikula i akademsko priznavanje. Aktivnost je ECTS-a dvostruka: s jedne strane studentima koji su studij završili u inozemstvu osigurava akademsko priznavanje i time potiče mobilan pristup studiranju, a s druge strane visokim učilištima pruža transparentnost kurikula, nudeći detaljne informacije o predmetnom kurikulu i njegovoj relevantnosti u pogledu stečena akademskog stupnja i omogućujući visokim učilištima održavanje autonomije i preuzimanje odgovornosti za sve odluke u vezi s postignućima studenata. Bolonjska deklaracija smatra ECTS zajedničkim okvirom za izradu kurikula i studentsku mobilnost u okviru Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Ispitni rokovi

Razdoblje u kojem se održavaju ispiti. Postoji jedan za zimski semestar, te jedan za ljetni semestar. Također, postoji i jesenski rok.

Vrijeme  u tjednu kada  profesor, asistent ili netko tko radi  sa studentima ima na raspolaganju za dodatna pitanja studenata (seminarski ra- dovi, prezentacije, kolokviji, ispiti, nejasnoće u gradivu  i sl.).

Parcijala

Polaganje ispita tako da se gradivo podijeli u nekoliko dijelova, najčešće dva. Pišu se tokom nastave, a ne ispitnih rokova. Na nekim fakultetima kolopoložene parcijale su uslov za pristupanje ispitu. Kako biste položili ispit morate položiti sve parcijale.

Potpis

Omogućava da student izađe na ispit. Profesor daje potpise ako je student ispunio sve obveze koje profesor na početku akademske godine traži od njega, odnosno ako je imao dovoljno dolazaka na seminare i predavanja ili, na primjer, predao seminarski rad.

Predrok

Pismena (ili usmena) provjera znanja koja se javlja kada za određe- ne kolegije ne postoji mogućnost polaganja ispita putem kolokvija, no svakako se želi pružiti mogućnost polaganja kolegija prije službenog datuma ispita.

Semestar

Vrijeme  od pola akademske godine  (ukupno dva semestra u jednoj akademskoj godini)

Silabus

Opis kolegija koji slušaš i popis svih studentskih i profesorskih obveza prema kolegiju. Iz njega ćeš doznati koje teme ćete obrađivati tokom semestra i literaturu za ispit. Doznat ćeš i informacije o načinu polaganja ispita, kao i o tvojim obavezama u obliku seminarskog rada ili prezentacije.

Skripte

Bilješke  studenata napravljene na temelju profesorovih predavanja tj. skraćena verzija  knjige  za potrebe studenata i pripremanje ispita. Budite oprezni! Često su površne i nepouzdane.

Studentska služba

Birokratsko središte fakulteta na kojemu se rješavaju svi upisi, popunjavanja prijavnica i njihova potpisivanja, uzimanja potvrdi i slično.

Vježbe

Dodatni sati predavanja/učenja iz nekog predmeta koji vodi asistent i objašnjava gradivo  iz određenog pred-meta  te izvodi praktične vježbe.