Adresa & Kontakt

Our Address

Josipa Štadlera 1/II Sarajevo

GPS

43.8603739, 18.4248984

Telefon

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu je osnovana 1955. godine. Misija Akademije je da educira visokokvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetitivne i kompetentne kadrove u pedagoškim, umjetničkim i naučnim oblastima. Nastavni planovi i programi bolonjskog studija na Muzičkoj akademiji su kreirani prema sličnim kurikulumima evropskih akademija. Od umjetničkih događaja koje je pokrenula Muzička akademija u posljednjih deset godina su: Majske muzičke svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festival, Koncertna sezona MAS, Sarajevo Sonic Studio. Značaj ovih manifestacija je nemjerljiv za razvoj Akademije ali i kulturne sredine grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Muzička nauka danas na Muzičkoj akademiji je u znaku snažnog razvoja zahvaljujući prvenstveno Institutu za muzikologiju koji okuplja sve nastavnike i studente iz različitih oblasti muzičke nauke.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci:

  • Odsjek za kompoziciju
  • Odsjek za dirigovanje
  • Odsjek za solo pjevanje
  • Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente
  • Odsjek za gudačke  instrumente i gitaru
  • Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku
  • Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju
  • Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju