Studentska mozgalica: Pomjerite dvije šibice tako da dobijete dva kvadrata na slici

Možete li, pomjeranjem samo dvije šibice, napraviti dva kvadrata?