Studentska mozgalica: Možete li uočiti tri razlike na slikama?

Možete li riješiti današnju mozgalicu?


Rješenje

ee4fcf5e0ab2984a20fd712191
Foto: Brightsde