Studentska mozgalica: Možete li riješiti ovaj zadatak?

Znate li koji broj treba da stoji umjesto upitnika?


Rješenje

e81b5d5d4c91ef83cc0d3727de.jpg

Možete li riješiti i ovu mozgalicu?

Studentska mozgalica: Koje je rješenje zadatka sa slike?

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.