Studentska mozgalica: Možete li pronaći slovo P?

Gdje se nalazi slovo P?


Rješenje

67f4c85e00a1b19479a8893301.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Matematička mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.