Studentska mozgalica: Možete li od ova tri štapića napraviti četiri, a da ih pri tome ne slomite?

Možete li od ova tri štapića napraviti četiri, a da ih pri tome ne slomite?


Rješenje

cffddb5ccc92e4e3bcd83579bd.jpg

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.

Mozgalice