Studentska mozgalica: Koliko se slova Y nalazi na slici?

Možete li pronaći sva slova Y?


Rješenje

Tačan odgovor je 6. Na slici se nalazi šest slova Y.

9228485a999af3f76e03ea4a07.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Mozgalica: Koliko kockica se nalazi na slici?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.