Studentska mozgalica: Kojim koncem je svezana banana?

Možete li odgonetnuti kojim koncem je svezana banana?


Rješenje

7d074c59a7b86ebfc2d9d33f3b.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Studentska mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.