Studentska mozgalica: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika i zašto?

Znate li koji broj treba da stoji na mjestu upitnika?


Rješenje:

mozgalica rjesenje 1 e1605532378831

Možeš li riješiti i ove mozgalice?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.