Studentska mozgalica: Koje znakove treba dodati da jednačina bude ispravna?

Dodajte odgovarajući znak između cifara brojeva da bi jednačina bila ispravna.


Rješenje:

2 42
Foto: brightside.me