Studentska dešavanja: Prijavite se za učešće na projektu “Future Western Balkan Leaders”

Projekat ima za cilj da omladinu iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana edukuju o demokratiji, ljudskim pravima, liderstvu i politici.


fwbl

Ciljana grupa projekta “Future Western Balkan Leaders”su mladi uzrasta od 18 do 20 godina. Projekat ima za cilj da omladinu iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana edukuju o demokratiji, ljudskim pravima, liderstvu i politici.

Učesnici će imati priliku o pomenutim temama učiti na osam online sesija, a u mjesecu avgustu bit će dio ljetnog kampa u Sarajevu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Rok za prijavu je 12.5.2023, a prijaviti se možete putem linka.

Svi troškovi vezani za ljetni kamp, kao što su smještaj, hrana, zdravstveno osiguranje i transport iz vaše zemlje do Sarajeva i nazad, bit će pokriveni od strane projekta.

Ovaj projekat se provodi uz podršku nevladinih organizacija – Ruku na srce, Youth Center Drenas, Prima, Youth Can, Sustainable Tourism4Educational Innovation, uz podršku Univerziteta Malme i Švedskog instituta.