Studentima se mora izvršiti povrat novca: Jedino Stomatološki fakultet ne poštuje odluke Senata UNSA

Sve članice Univerziteta postupile u skladu sa odlukom Senata o oslobađanju troškova školarine izuzev Stomatološkog fakulteta sa klinikama.