Studentice Pravnog fakulteta u Sarajevu ostvarile historijski uspjeh na evropskom takmičenju

Na Međunarodni dan ljudskih prava, 10.12.2021. godine, studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su ostvarile historijski uspjeh na najprestižnijem međunarodnom takmičenjima iz ljudskih prava.


ac01eb29 fc0e 49eb 8f12 c1602429a3fe

Od 9. do 11.12.2021. godine, održano je 8. transevropsko takmicenju iz ljudskih prava (8th Trans-European Moot Court Competition). Ovo Takmičenje već osam godina organizuje nevladina organizacija Civil Rights Defenders. Takmičenje okuplja pobjednike dva regionalna takmičenja: skandinavijakog i zapadno-balkanskog.

U ovogodišnjem Takmičenju susreli su se: Pravni fakultet u Sarajevu i Pravni fakultet iz Kopenhagena.

Takmičenje je održano na engleskom jeziku, u sudnici Evropskog sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Sudijsko vijeće su činili: Arnfinn Bardsen, sudija ispred Kraljevine Norveške, Tim Eicke, sudija ispred Ujedinjenog Kraljevstva i Faris Vehabović, sudija ispred Bosne i Hercegovine.

Nakon odigrana dva meča, za pobjednika je proglašen Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Radi se o jednom od najvećih uspjeha koji je Pravni fakultet u Sarajevu (i bilo koji drugi pravni fakultet iz BiH) ostvario na međunarodnom takmičenju.

Ekipu Pravnog fakulteta su činile studentice: Emina Kukuljac, Delila Islamović, Lamija Dedagić i Anesa Karaman, a njih su za takmičenje pripremali asistent Harun Išerić i Anesa Šećerkadić.

Ostvareni uspjeh svjedoči izvrsnost i prestiž Pravnog fakulteta u Sarajevu u obrazovanju budućnih pravnika.