Studenti u Sarajevu sve češće biraju smještaj u domovima: Ove godine blagi porast cijene usluga

"Studenti su u prosjeku opterećeni sa dodatnih 15-ak KM."


sd bjelave
Foto: Studentski dom Bjelave prije i poslije rekonstrukcije

Nova akademska godina već je počela, njoj su prethodile raznorazne pripreme studenata koje podrazumijevaju upis u predstojeći semestar i naravno osiguravanje smještaja. Upravo iz tog razloga, ekipa portala Klix.ba kakva je zainteresovanost studenata za boravak u studentskim domovima u Sarajevu.

Godina 2022. godina obilježila je skok cijena koji se odrazio i na cijene nekretnina, ne samo i isključivo prodajnih cijena, već i cijene zakupnine/kirije. To je, naravno, ostavilo traga i na džepove studenata koji na studije dolaze iz drugih gradova i moraju osigurati smještaj.

No, čini se da je ovakva situacija i drastičan porast cijena kirije privatnog smještaja utjecao i doveo do veće zainteresovanosti studenata za smještaj u studentskim domovima, a studentski centri u Sarajevu ove godine bilježe veću popunjenost kapaciteta.

 – U novoj 2023/2024. akademskoj godini imamo značajno povećanje zainteresiranih studenata za smještaj i boravak u studentskim domovima Studentskog centra Sarajevo. U odnosu na prethodnu akademsku godinu to je povećanje od otprilike 250-300 studenata kada smo imali oko 950 studenata, a ove godine, trenutno imamo 1235 prijavljenih korisnika, a što je značajno povećanje u odnosu na 2021. godinu prilikom preuzimanja pozicije direktora kada je bilo 520 studenata, kaže Amar Dovadžija, direktor Studentskog centra KS.

To je, procentualno gledano, blizu 85-90 posto popunjenosti smještajnih kapaciteta u tekućoj akademskoj godini.

Kada je riječ o cijenama smještaja, Dovadžija kaže da je došlo do određenih izmjena cjenovnika, no minimalno.

 – Kada su u pitanju cijene smještaja, imajući u vidu da korisnici u sklopu smještaja uplaćuju i uslugu ishrane, 50 obroka na mjesečnom nivou, kao i sve ono što se dešavalo u periodu poslije korone, a prije svega inflaciju i rast cijena, posebno kada je u pitanju ishrana, sasvim opravdano je bilo da cijene usluge porastu još prošle godine, što nije učinjeno, nego smo krenuli u pregovore i dogovore sa vladama kantona iz kojih korisnici dolaze da vlade kroz povećanje subvencioniranja preuzmu taj dio povećanja cijena, što su sve vlade i prihvatile osim Vlade TK-a, a studenti su u prosjeku opterećeni sa dodatnih otprilike 15 KM, ističe on.

Realizacija infrastrukturnih objekata

U prošloj godini se radilo na utopljavanju tri objekta na Bjelavama, odnosno prvom, petom i sedmom paviljonu, a utopljen je i kompletan objekat studentskog doma u Nedžarićima.

 – Imajući u vidu stanje u kakvom se ustanova nalazila prilikom preuzimanja moje dužnosti, prvog jula 2021. godine, sa dugom od cca 13.500.000 KM ( dug prema Poreznoj upravi FBIH u iznosu od 4,5 miliona KM glavnica+kamata po sporazumu 7 miliona KM, dug prema dobavljačima u iznosu od cca 2.300.000 KM + kamate, broj zaposlenih 235, a broj studenata 520), sve ovo je uticalo na realizaciju infrastrukturnih projekata, pojašnjava Dovadžija te nastavlja:

 – Uz pomoć Vlade KS za ove dvije godine smo očistili kompletan porezni dug, kamate oproštene, smanjili obavezu prema dobavljačima na cca 1.700.000, renovirali obije kuhinje, oba bifea, izvršili nabavku namještaja ( kreveti, madraci, radni stolovi, stolice,itd. u V paviljonu na Bjelavama, C krilu studentskog doma u Nedžarićima), smanjen broj zaposlenih sa 235 na trenutnih 193, itd, ističe on.

Što se tiče realizacije infrastrukturnih projekata u narednom periodu, Dovadžija kaže da je urađen idejni projekat rekonstrukcije Studentskog doma Nedžarići, a planirano je da se do kraja godine završi rekonstrukcija VI paviljona na Bjelavama.

Screenshot 1 2