Studenti Tehnološkog fakulteta Tuzla uspješno završili praksu u 10 kompanija

Studenti su se u realnim uvjetima upoznali sa tehnološkim aparatima i načinom njihovog rada.


Screenshot 2 1
Foto: Tuzlainfo.ba

Kao i ranijih akademskih godina, i ove 2022/23. akademske godine na studijskom odsjeku Hemijsko inženjerstvo i tehnologija uspješno je realizirana stručna praksa za studente treće godine studija. Radilo se o ukupno 19 studenata, svi sa usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologije.

Studenti su bili raspoređeni u ukupno 10 firmi, koje se nalaze na području Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Brčko Distrikta: SOLANA d.d. Tuzla, TERMOELEKTRANA Tuzla, SISECAM SODA d.o.o. Lukavac, LUKAVAC CEMENT d.d. Lukavac, GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac, PLAMINGO d.o.o. Gračanica, VARIPLAST d.o.o. Gračanica, INGRAM d.d. Srebrenik, NATRON-HAYAT d.o.o. Maglaj, BOSNAPLOD d.o.o. Brčko.

Prilikom organizacije stručne prakse, vođeno je računa o ispitnim rokovima za studente kao i o obavezama mentora u firmama, pa su studenti obavili stručnu praksu u različitim terminima u periodu od jula do septembra.

Što se tiče studentskih dojmova o stručnoj praksi, studenti su izuzetno zadovoljni jer su stekli dragocjena iskustva te usvojili nova stručna znanja. Pohvalili su svoje mentore kao i ostalo osoblje u firmama, koji su uvijek bili spremni da im pomognu u stjecanju znanja o samom procesu proizvodnje, kontroli procesa, radu u laboratoriji, itd.

Studenti su se u realnim uvjetima upoznali sa tehnološkim aparatima i načinom njihovog rada, kao i sa tehnološkim operacijama koje se koriste u procesu proizvodnje, te su pratili kako tehnološki proces funkcionira u samoj praksi.

Prema komentarima studenata, mentori i stručno osoblje u firmama su uvijek bili ljubazni i otvoreni za sva njihova pitanja. Studenti su istakli da su u firmama primijenili znanja sa fakulteta i usvojili nova znanja, te da je stručna praksa bila odlična priprema za njihovu buduću karijeru, piše Tuzlainfo.ba.

Obavljajući stručnu praksu u dinamičnom okruženju u firmi, studenti su se uvjerili da nisu pogriješili prilikom izbora fakulteta i studijskog odsjeka. Treba napomenuti da su mentori u firmama bili zadovoljni zalaganjem studenata na stručnoj praksi, kako su studenti ovo shvatili veoma ozbiljno i kako su se odgovorno i savjesno ponašali tokom obavljanja stručne prakse, saopćeno je sa Tehnološkog fakulteta Tuzla.