Studenti su najveće žrtve korupcije u visokom obrazovanju

Jedan od problema je i što se koruptivne radnje ne prepoznaju i ne shvataju kao takve pa se iste i ne prijavljuju.


novac indeks
Foto: Ilustracija

Studenti su najveće žrtve korupcije u visokom obrazovanju. Nedovoljnom sistemskom brigom o pravilnom funkcionisanju koncepta visokog obrazovanja narušen je jedan od glavnih stubova pravilnog funkcionisanja svaog društva.

– Studenti su često žrtve korupcije u visokom obrazovanju. Još veći je problem je što studenti ne prepoznaju da je riječ o koruptivnim radnjama. Tu može doći do neodržavanja predavanja u fontu u kojem je to predviđeno, pomjeranja predavanja bez saglasnosti prodekana za nastavu ili naučno-nastavnih vijeća, kazao je Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Generalno se ne prijavljuje korupcija u visokom obrazovanju tako da je nemoguće praviti izmjene. Još jedan od problema je što se koruptivne radnje ne prepoznaju i ne shvataju kao takve.

Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu u nastavku: