Studenti su najvažniji resurs: Veterinarski fakultet UNSA organizuje promotivne manifestacije naučno-stručnog karaktera

U okviru otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu.


veterinarski fakultet
Foto: UNSA

U okviru otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta u periodu od 17. 05. do 12. 06. 2023. godine održat će se niz promotivnih manifestacija naučno-stručnog karaktera pod nazivom „STUDENTI SU NAJVAŽNIJI RESURS BiH“. Ova manifestacija objedinjuje socijalni, kulturni, ekonomski i edukativni značaj što je čini posebnom, specifičnom i atraktivnom.

U okviru edukativnih sesija studenti će prezentirati teme:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

„SAVREMENI TRETMAN RANA I TOSAMA PROIZVODI U VETERINARSKOJ MEDICINI“

Datum održavanja: 17.05.2023. godine, termin 1100 – 1400, Amfiteatar

Predsjednik Organizacionog odbora: prof. dr. Pamela Bejdić

„AUTOHTONE VRSTE DOMAĆIH ŽIVOTINJA BOSNE I HERCEGOVINE“

Datum održavanja: 27.05.2023. godine, termin 1100 – 1300, Amfiteatar

Predsjednik Organizacionog odbora: prof. dr. Vedad Šakić

„HEMATOLOŠKE KARAKTERISTIKE BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH VRSTA  DOMAĆIH ŽIVOTINJA“               

Datum održavanja: 27.05.2023. godine, termin 1300 – 1500, Amfiteatar

Predsjednik Organizacionog odbora: prof. dr. Muhamed Katica

„PROIZVODNJA DEZINFICIJENASA I NJIHOVA PRIMJENA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI“

Datum održavanja: 06.06.2023. godine, termin 1200 – 1500, Amfiteatar

Predsjednici  Organizacionog odbora:  prof. dr. Jasmina Đeđibegović, Farmaceutski fakultet i prof. dr. Kenan Čaklovica, Veterinarski fakultet

„MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE, PREVENCIJA  I STOMATOLOŠKI ZAHVATI  NA ZUBIMA KUĆNIH LJUBIMACA“

Datum održavanja: 12.06.2023.godine, termin 1100 – 1500, Amfiteatar

Predsjednik Organizacionog odbora: prof. dr. Faruk Tandir