Studenti stomatologije ne mogu obavljati staž iako su platili školarinu

Federalno ministarstvo zdravstva nije ukazalo da postoji bilo kakav problem kada su uplaćivali za specijalizaciju i polaganje specijalističkih ispita.


Foto: Envato
Foto: Envato

Stomatološki fakultet sa klinikama mjesecima vodi borbu sa nadležnim institucijama za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža.

Studentima koji su uredno platili školarine trenutno je onemogućeno obavljanje staže, a za to su kao glavne krivce targetirali odgovorne u Ministarstvu zdravstva FBiH. Zbog toga su studenti koji čekaju na odobrenje za specijalizacije poslali otvoreno pismo Federalnom ministarstvu zdravstva, kojim traže da im se obrazloži zbog čega se koči proces obavljanja specijalističkog staža i polaganja specijalističkih ispita iz oblasti stomatologije.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– Vezano za odredbe člana 7. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika, obavezno je da Ustanova za koju imamo rješenje Ministarstva zdravstva Federacije BiH za obavljanje gore navedenog, ima rješenje kojim se odobrava ustanovi, tj. Stomatološkom fakultetu da nam omogući specijalizantski staž i polaganje specijalističkog ispita. Stomatološki fakultet se više puta obratio Ministarstvu zdravstva FBIH, za izdavanje istog, uz predaju potpune dokumentacije. Ministarstvo ne samo da nije izdalo traženo rješenje, nego nisu dobili bilo kakav odgovor. Osim toga, i mi specijalizanti, smo se lično, pismeno obraćali vezano za istu problematiku pri čemu smo također lišeni bilo kakvog odgovora od strane Ministarstva, piše Raport.

Apel studenata

Smatramo da je Ministarstvo zdravstva FBiH ozbiljna javna ustanova koja bi trebala da ima obavezu i da sama pravovremeno rješava ovakvu problematiku, a kamoli da se više puta ogluši i zanemari naše zahtjeve i molbe, navedeno je u pismu.

Između ostalog, dodali su kako Federalno ministarstvo zdravstva nije ukazalo da postoji bilo kakav problem kada su uplaćivali za specijalizaciju i polaganje specijalističkih ispita.

– Ista Ustanova nam je je izdala i rješenja o početku, toku i trajanju specijalizacija te vas smatramo odgovornim da i vi postupite u skladu sa vlastitim rješenjima. Bez obzira na trenutnu kadrovsku ili političku situaciju koja se očigledno odražava na rad ministarstva, zahtijevamo od vas da ipak obavljate svoju djelatnost kojoj ste i svrha, te da nam u najkraćem mogućem roku pismeno odgovorite na dotični dopis i pri tome ponudite rješenje navedene situacije.

Mi, specijalizanti, ničim nismo doprinijeli niti smo odgovorni za novonastalu situaciju, ali su novci koje smo uplaćivali te vrijeme i trud koje smo uložili za našu stručnu edukaciju itekako naši.

Ukoliko ne dobijemo vaš pismeni odgovor u zakonski predviđenom roku kako bismo mogli planirati i predvidjeti završni tok naše stručne edukacije bit ćemo prinuđeni obratiti se pravnim državnim institucijama sa žalbom na vaš (ne)rad, zaključeno je u pismu.

Zahtjev za dokumentaciju

Sve je krenulo u januaru ove godine kada je Ministarstvo zdravstva FBiH, na čijem je čelu nakon smrti ministra Vjekoslava Mandića uputilo Stomatološkom fakultetu obavještenje da su obavezni uputiti zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava fakultetu kao zdravstvenoj ustanovi i fakultetu zdravstvenog usmjerenja obavljanje specijalističkog staža.

Kako su pojasnili za Raport sa Stomatološkog fakulteta oni su odmah u februaru uputili zahtjev sa potrebnom dokumentacijom, međutim sve do maja ove godine nije stigao nikakav odgovor.

Stoga su odlučili 9. maja ponovo poslati urgenciju Ministarstvu zdravstva FBiH na Zahtjev za izdavanje predmetnog rješenja.

– Potom, odlučili smo da 31. 05. 2022. godine uputimo obavještenje Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva kojim smo premijera Federacije BiH upoznali o hronologiji događaja, te dostavljenom zahtjevu sa dokumentacijom i urgencijom, te se obratili za poduzimanje mjera u cilju rješavanja ovog pitanja. U junu tek dobivamo dopis Ministarstva zdravstva FBiH kojim se traži dopuna dokumentacije dostavljene Zahtjevom od 17. 02. 2022. godine. Odmah smo i to poslali. Međutim, kako odgovori nisu stizali, odlučili smo ponovo uputiti dopis Ministarstvu zdravstva FBiH u kojem je još jednom ukazano na nepostupanje i nakon više urgencija. U tom dopisu smo pitali i šta je sa specijalizantima kojima je Ministarstvo zdravstva FBiH izdalo rješenja mnogo prije dopisa, te da li se njima računa specijalistički staž u kontinuitetu u periodu od januara 2022. godine do dana slanja dopisa. Na isti upit Fakultet do danas nije dobio odgovor, pojašnjavaju sa Stomatološkog fakulteta.

Obratili se inspekciji

Kako im nije ostalo puno izbora, Stomatološki fakultet se odlučio obratiti i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

– Imajući u vidu sve prethodno navedeno, smatramo da je kontinuirano i svjesno vršena opstrukcija obrazovanja i usavršavanja doktora stomatologije, čime je nanesena šteta kako studentima, jer im je uskraćeno zakonom zagarantovano pravo na stručno usavršavanje, tako i fakultetu, jer su nedonošenjem i neizdavanjem rješenja fakultetu, otvorena vrata ustanovama van entiteta FBiH. Bitno je istaknuti da Stomatološki fakultet sa klinikama u periodu od februara ove godine do danas nije primio niti jednog doktora na obavljanje specijalističkog staža usljed čekanja navedenog rješenja, čime je onemogućeno obavljanje specijalizacija koje predstavljaju jednu od osnovnih djelatnosti Fakulteta.

Prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, nadležno Ministarstvo je bilo dužno, po prijemu dokumentiranog zahtjeva, imenovati stručnu komisiju i preduzeti sve aktivnosti u cilju dobivanja predmetnog rješenja. Također, navodimo da isto Ministarstvo nikada nije izmijenilo Pravilnik o dodjeli naziva univerzitetska bolnica, koji zahtjev smo davno uputili, a kako bi se Univerzitetu u Sarajevu – Stomatološkom fakultetu sa klinikama omogućila promjena naziva u skladu sa djelatnostima koje obavlja, pojašnjavaju.

Dobijanje saglasnosti

Dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović kazao je da je glavni problem dobivanja saglasnosti za provođenje specijalizacija iz domena stomatoloških kliničkih grana izašao iz okvira struke, ali i dozvoljenog, te da je dobio političke konotacije.

– Jasno je da Stomatološki fakultet pravovremeno predao zahtjev za dobivanje potrebnog odobrenja te da u potpunosti zadovoljava uvjete sukladno važećem pravilniku, ali Ministarstvo zdravstva FBiH svjesno i po političkom diktatu opstruira instituciju koju zastupam. Ovo nije prvi put da smo na udaru političkih centara koji kontroliraju pojedinci u Ministarstvu zdravlja FBiH i koji ne žele i/ili ne trpe uspješne priče i institucije.

Vrlo slično je bilo kada smo podnijeli zahtjev za dobivanje statusa univerzitetske bolnice. U vezi sa svim navedenim sam podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba za koje cijenim da su pod političkim pritiskom počinili krivično djelo zloupotrebe položaja neuvrštavanjem, zaključio je Ajanović.

Portal Raport je kontaktirao i Federalno ministarstvo zdravstva, ali do objave ovog teksta odgovor nisu dobili.