Studenti snimili podcast: Da li je FIT stvarno fit za mene?

Razgovarali su o prijemnom ispitu, preprekama s kojima se susreću studenti pri upisu na fakultet, ali i o korisnim savjetima za uspješno savladavanje tih izazova.


Studenti prve godine Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru: Hasan Duraković, Abdulah Đulović, Talha Zlatar, Rifet Mujakić i Izudin Dilaver snimili su podcast “Fit chat”, u okviru kojeg dijele svoja iskustva, znanja i razmišljanja o Fakultetu i svemu što se tiče studentskog života.

U ovoj epizodi “Fit chat” podcasta, fokusirali su se na teme koje su bliske svim budućim studentima Fakulteta informacijskih tehnologija, ali i svima koji su zainteresirani za informacijske tehnologije općenito. Razgovarali su o prijemnom ispitu, preprekama s kojima se susreću studenti pri upisu na fakultet, ali i o korisnim savjetima za uspješno savladavanje tih izazova.

– Zahvaljujemo se kompaniji ZenDev na ustupljenom prostoru, pomoći i podršci tokom cijelog semestra. Dragi, budući studenti FIT-a, nadamo se da će vam studentski Podcast biti od pomoći. Vidimo se na fakultetu, poručuju studenti.