Studenti proveli istraživanje: Utiče li TikTok na fakultetske obaveze?

Šta kada TikTok postane važniji nego rok?


TikTok Pauza
Foto: STUDOMAT

Studenti u Zadru, izgleda, postali su svjesni činjenice da društvene mreže, pa tako i TikTok, mogu negativno uticati na sve naše obaveze, uključujući i one fakultetske. Tako su studenti druge godine diplomskog studija na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Ana Marija Bašić, Manuela Domitrović, Jasna Duranović, Željka Rodić i Leon Sić, pod mentorstvom profesorice Irene Burić, proveli istraživanje: ‘Šta kada TikTok postane važniji nego rok’.

“Obaveze se često odgađaju za idući dan, sedmicu ili mjesec”

Istraživanje su proveli na 931 sudionika prosječne dobi od 21 godinu, od čega je 88 posto bilo žena, a 12 posto muškaraca. Cilj im je bio ispitati odnose prokrastinacije, odnosno odgađanja obaveza, samoefikasnosti, očekivanja uspjeha u akademskoj domeni, stresa, anksioznosti i depresivnosti studenata.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– Pregledom savremene literature u području obrazovanja, ali i uvidom u iskustva prakse, jasno je kako poprilično zastupljenu pojavu i vrlo izražen problem predstavlja tendencija, kako učenika tako i studenata, za odgađanjem izvođenja važnih aktivnosti sve do zadnjeg trenutka kada te iste aktivnosti postanu neodgodive. Obaveze se često odgađaju za idući dan, početak sedmice i idući mjesec, iako često pojedinac razumije kako bi bilo optimalno kad bi s radom krenuo odmah, kazali su za Srednja.hr studenti koji su radili na ovom istraživanju.

Rezultati su pokazali jasnu stvar – prokrastinacija i odgađanje izražene su pojave među hrvatskim studentima te su u većem ili manjem udjelu prisutne u životima svih studenata. To odgađanje obaveza, objasnili su studenti, ukazuju i na potencijalne nepovoljne učinke na mentalno zdravlje studenata i osjećaj vlastite učinkovitosti. Za bolje rezultate studenti predlažu educiranje studenata o prokrastinaciji i kako se suočiti s njom.

Prosjek ocjena negativno je povezan s mentalnim zdravljem

– Prosječna ocjena studenata prema hrvatskom sistemu ocjenjivanja u visokom obrazovanju tokom prethodne akademske godine iznosi vrlo dobar. Nadalje, studenti postižu umjerene do povišene rezultate u procjeni vlastite samoefikasnosti, a niže do umjerene rezultate u procjeni anksioznosti, depresivnosti i stresa, dok prokrastinaciju procjenjuju umjerenom, napomenuli su studenti.

Korelacije su isto pokazale da što studenti više prokrastiniraju, to jest odgađaju svoje akademske obaveze, to su depresivniji, anksiozniji te doživljavaju više stresa. Studenti koji u većoj mjeri odgađaju svoje obaveze, izvještavaju o nižim razinama samoefikasnost, a što su mlađi to su i anksiozniji. Ovo istraživanje pokazalo je i da je prosjek ocjena negativno povezan s odrednicama mentalnog zdravlja.

– Upravo ovakvi trendovi i sve veća učestalost odgađanja aktivnosti u različitim okolnostima i kontekstu potaknuli su naš interes za provođenje istraživanja u ovom području. Rezultati mogu predstavljati polazište za kreiranje intervencija usmjerenih na različita ponašanja odgađanja obaveza, a sve s ciljem unaprjeđenja kvalitete akademskog života i mentalnog zdravlja studenata, zaključili su studenti iz Zadra koji su proveli istraživanje.

Iako TikTok može loše utjecati na naše obaveze, na njemu postoje sadržaji koji nam mogu olakšati obrazovni proces, pa tako i učenje.

Neke od takvih primjera možete pročitati u nastavku:

Savjeti za studente: Evo zašto ne treba učiti naglas