Studenti, prijavite se na likovni konkurs “Svijet bez otpada”

Za studente akademija likovnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini.


Hand Holding Earth Globe for Earth Day Concept
Ilustracija: STUDOMAT

Takmičenje je otvoreno za sve studente i studentice akademija likovnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Kako bi sudjelovali u takmičenju, sudionici se pozivaju da ispune online prijavu na linku i predaju likovni rad koji je inspirisan temom takmičenja.

Rok za predaju: 15. novembar 2023. u 17:00 sati.

Radovi se mogu dostaviti, zajedno s imenom aplikanta, lično ili poštom na sljedeću adresu:

UN House Sarajevo
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
s naznakom “Za likovno takmičenje ‘Svijet bez otpada’ ”

Prva tri mjesta bit će nagrađena profesionalnim grafičkim tabletom više klase sa pametnom olovkom koji pomaže umjetnicima, dizajnerima, programerima video igara, fotografima i videografima da svoje kreativne vizije zabilježe na ekranu.

Pobjednici i pobjednice od 4. do 10. mjesta bit će nagrađeni sa profesionalnim grafičkim tabletom sa pametnom olovkom srednje klase.

Pobjednički radovi bit će objavljeni na web stranici UNDP-a u BiH s imenima autora/autorica, a autori/autorice će biti obaviješteni e-mailom o rezultatima takmičenja do 20. novembra 2023. godine. Svi upiti o takmičenju mogu se poslati na e-mail registry.ba@undp.org s naslovom koji se odnosi na takmičenje „Svijet bez otpada“ do 13. novembra 2023. godine u 17 sati.