Studenti Pravnog fakulteta UNSA posjetili Poreznu upravu Federacije BiH

U okviru nastave na predmetu finansije i finansijsko pravo, studenti treće godine Pravnog fakulteta – Univerziteta u Sarajevu (UNSA) u petak su posjetili Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (PUFBiH).


l b0aa33144a1d34af8327a5c6b9626778 780x470 1

Posjeta je organizirana u okviru višegodišnje uspješne saradnje sa akademskom zajednicom, a na inicijativu profesorice Edine Sudžuka i studenata koji su izrazili želju i interesovanje za upoznavanje o poreznom sistemu Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH, te o radu i nadležnostima Porezne uprave.

Riječima dobrodošlice studentima se obratio direktor Porezne uprave Federacije BiH, Šerif Isović, koji ih je upoznao o značaju Porezne uprave i njenim nadležnostima u prikupljanju javnih prihoda.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Istakao je da je Porezna uprava FBiH institucija od značaja za sigurnost Federacije i da kao takva treba da bude pravedna, racionalna, efikasna, učinkovita, transparentna i poštovana institucija.

Podcrtao je da nema normalne i uređene države koja nije uredila svoj porezni sistem (zakone i poreznu administraciju).

Na kraju svog izlaganja podsjetio je na rezultate naplate javnih prihoda, koji iz godine u godinu imaju trend rasta, i naglasio da će Porezna uprava FBiH i ovu godinu završiti s povećanom naplatom javnih prihoda.

Nakon toga, Fahra Ćatović, šefica Odsjeka za porezna mišljenja i edukaciju i Vernes Šikalo, federalni porezni inspektor prezentirali su Porezni sistem i poreznu politiku Federacije BiH.

Iskusni predavači su tokom prezentacije studentima pojasnili zakonski okvir uspostavljanja i djelovanja Porezne uprave Federacije BiH, organizacionu strukturu, vrste javnih prihoda, te način i rokove njihovog prikupljanja, postupak prinudne naplate javnih prihoda i inspekcijski nadzor poreznih obveznika.

Tokom prezentacije naglašen je i značaj saradnje Porezne uprave sa drugim upravama, agencijama i institucijama…

Prilikom posjete studenti su imali priliku da vide pisarnicu i arhivu Porezne uprave a upriličen je i obilazak server sale, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.