Studenti Medicinskog fakulteta stižu u pomoć radnicima Doma zdravlja KS

Studenti Medicinskog fakulteta UNSA počinju volontirati u JU Dom zdravlja KS.