Studenti iz Banjaluke i Bihaća pokazali da može drugačije: Sjajne poslovne ideje mladih

Mladima u BiH je neophodna podrška, poslovno savjetovanje i podsticaj da realizuju svoje poslovne ideje, te na taj način utiču na cjelokupnu poslovnu klimu u BiH.


Foto: BUKA
Foto: BUKA

Da su mladi nosioci reformi u Bosni i Hercegovini, pokazali su studenti iz Banjaluke i Bihaća koji sa optimizmom pokreću i provode „Self UP kampanju“, s ciljem motivisanja, informisanja i podsticanja mladih da realizuju svoje ideje i pokrenu vlastite biznise.

Advertisements

U okviru „Self UP“ kampanje, koju provode zajedno studenti ekonomskih fakulteta univerziteta u Banjaluci i Bihaću u okviru projekta „E4U – Outreach to Undergraduate Students“, održano je „Self UP“ umrežavanje 11. feburara 2017.godine u prostorijama Smart office Banja Luka: coworking space-u.

„Self UP“ umrežavanje je dio „Self UP“ kampanje, nastale kao rezultat rada „Žutog tima“ projekta „E4U – Outreach to Undergraduate Students“. Kampanja ima za osnovni zatadak da mlade ljude ohrabri i podstakne na realizaciju svojih poslovnih ideja, kao i da pokrenu sopstvene biznise, sve u cilju razvoja preduzetništva na ovim prostorima, a u krajnjoj instanci i zapošljavanja mladih.

Kampanja je, pored niza pratećih aktivnosti, provela tri glavne

  1. „Self UP“ iskustva – u decembru 2016. i januaru 2017. godine, gdje su uspješni mladi preduzetnici, držeći motivacione govore i prenoseći svoja iskusva, pozivali mlade ljude da se odvaže i razmisle o pokretanju sopstvenih biznisa;
  2. „Self UP“ akademija (02.- 04.02.2017.) – kao centralna aktivnost, podrazumijevala je trodnevni vid edukacija namijenjenih svima onima koji imaju određene preduzetničke ideje ili se u budućnosti žele baviti preduzetništvom, ali nemaju dovoljno znanja, sredstava i podrške okoline za pokretanje sopstvenog biznisa;
  3. „Self UP“ umrežavanje (11.02.2017.) – završni događaj na kojem su učesnici „Self UP“ akademije, zajedno sa svojim timovima koje su okupili u međuvremenu, prezentovali svoje preduzetničke ideje pred stručnim žirijem i takmičili se za vrijedne nagrade.

Kao što je i bila zamisao, i što je ujedno najveći doprinos kampanje, nakon Akademije, učesnici su se dobrovoljno povezali i u manjim timovima zajedno radili na razradi preduzetničkih ideja. Na održanom Umrežavanju, mogle su se čuti inovativne ideje iz različtih branši, što je odgovaralo raznovrsnoj strukturi učesnika događaja (od studenata ekonomije, elektro-tehnike, šumarstva, arhitekture i građevinarstva, matematike, do prava).

Na osnovu ocjena žirija, nagrade su dobili nosioci ideja:

  • DRVCE (proizvodnja lješnika i uzgoj sporednih biljnih kultura – tartufa i sl, sa promocijom raznovrsnih načina upotrebe proizvoda u skladu sa aktuelnim nutritivnim trendovima);
  • Arte di legno (proizvodnja multifunkcionalne, inovativne ambalaže od drveta, jedinstveno dizajnirane i oslikane);
  • invest KU farm (investiciona farma za ulaganje novca u uzgoj tovnih goveda po savremenom sistemu ”krava-tele”)

Pored nagrađenih, žiri je visoko ocijenio i druge ideje kao što su: izrada aplikacije za pametne telefone, koja okuplja društvo pri izlasku i omogućava ocjenjivanje atraktivnosti banjolučkih ugostiteljskih objekata; razvoj novih pravaca turizma i promocija gostoprimstva domaćih stanovnika; uzgoj biljnih kultura koje bi omogućile ekološku, ekonomsku i energetsku efikasnost prilikom grijanja; omogućavanje sistema odlaganja, izlaganja i skladištenja proizvoda vlasnicima online prodavnica.

Za tri najbolje ocijenjene ideje, sleduju vrijedne materijalne nagrade i korištenje usluga profesionalnih konksultanata za dalji razvoj svojih ideja, dok su svi u mogućnosti da o svojim idejama nastave komunikaciju sa stručnjacima koji su bili predavači, moderatori i mentori tokom provođenja „Self UP“ kampanje.

Nikolina Gavrić, studentkinja Ekonomskog fakulteta iz Banjaluke, rekla je da je da su studenti fakulteta gdje studira dobili priliku da učestvuju u projektu E4U, koji ima za cilj da upozna mlade sa Reformskom agendom i njihovom ulogom u reformama koje se provode u BiH.

– Kada smo izabrani da budemo dio ovog projekta, bilo nam je jasno da ćemo napokon raditi na nečemu konkretnom, da ćemo biti dio jedne velike priče koja će uticati na naše sopstvene živote, ali i na živote svih mladih u BiH.  Uvjereni u to da su mladi u BiH kreatori kvalitetnih poslovnih ideja, s optimizmom pokrećemo Self UP kampanju, usmjerenu ka ohrabrivanju, motivisanju i edukaciji mladih u domenu pokretanja sopstvenih biznisa, što se u konačnici odražava na razvoj start up zajednice u našoj državi, rekla je za BUKU Nikolina Gavrić i dodala da mladi imaju poslovne ideje koje imaju potencijal da se realizuju na tržištu, ali da im je neophodna podrška, poslovno savjetovanje i podsticaj da iste realizuju, te na taj način utiču na cjelokupnu poslovnu klimu u BiH.

Advertisements

– Ova kampanja predstavlja naš skromni doprinos samom razvoju poslovne zajednice u našoj loklanoj zajednici, kao i jačanju uloge mladih u istoj, ističe ona.

Nikolina kaže da su u okviru ove kampanje organizovali Self UP akademiju, trodnevnu edukaciju na kojoj su učesnici imali priliku da steknu znanja, prikupe informacije i povežu se sa predstavnicima poslovne zajednice koji su svoj doprinos ovoj kampanji dali kroz ulogu predavača.

– U ovom kratkom periodu učesnici su radili na svojim poslovnim idejama i pokazali odlučnost da iste oblikuju i realizuju na tržištu, te na taj način pokrenu vlastite biznise i obezbijede sebi posao. Smatramo da je ključ svega edukacija, konstantno usavršavanje mladih u različitim oblastima i njihovo međusobno umrežavanje. Neophodno je da mladi budu aktivni učesnici u društvu, da se uključe u ovakve i slične projekte, te na taj način dođu do potrebnih znanja, vještina i kontakata koji su im neophodni za lični razvoj i obezbjeđivanje radnog mjesta, rekla je Gavrić Nikolina.

Kada je u pitanju budućnost u BiH, Nikolina kaže da je u potpunosti svjesna ekonomske situacije u našoj zemlji i poteškoća koje bi mogla imati u procesu potrage za poslom nakon završenog fakulteta, ali je isto tako svjesna činjenice da u njenom okruženju postoje mladi koji predstavljaju pozitivne primjere onih koji su radom na sebi, bez političke angažovanosti ili bilo kakvog “pedigrea” uspjeli da pronađu svoje mjestu u ovoj zajednici, bilo radom u uspješnim kompanijama ili pokretanjem vlastitog biznisa.

– Ja lično se ne plašim budućnosti, prvenstveno jer sam po prirodi optimista, ali i zbog činjenice da sam do sada dosta uložila u sebe, svoje obrazovanje, nastojala da steknem praktična znanja i vještine iz različitih izvora, te sam sigurna da će mi sve ovo biti ‘odskočna daska’ prilikom zaposlenja.  Takođe, radom na ovakvim projektima direktno doprinosim razvoju ovog društva i poboljšanju ekonomske situacije u zemlji, te indirektno utičem na uslove u kojima ću u budućnosti poslovati kao preduzetnica.

Što se tiče saradnje mladih u BiH, naša sagovornica kaže da je ona definitivno jedan od najbitnijih faktora kada govorimo o ulozi mladih u reformama i njihovom provođenju.

– Tokom Self UP akademije svi zajedno smo došli do zaključka da je povezivanje mladih i njihova saradnja jedan od ključnih faktora za razvoj preduzetništva među mladima. Mladi iz svih dijelova BiH bi trebalo da dijele ideje, razgovaraju, prenose znanja i informacije, zajedno pokreću uspješne startup projekte, iskoriste prilike na tržištu, međusobno se nadopunjuju i na taj način budu začetnici startup zajednice u BiH. Mladi najbolje razumiju potrebe drugih mladih, probleme i poteškoće sa kojima se sureću, želje i snove koje imaju, te je upravo iz ovog razloga njihova saradnja u domenu preduzetništva i uopšte kreiranja bolje budućnosti ključna, objašnjava Nikolina Gavrić.

Za kraj možemo reći da su entuzijazam, kao i motivisanost mladih u sklopu ove kampanje potkrijepili činjenicu da se preduzetništvo, odnosno pokretanje sopstvenih biznisa, postavlja kao jedini pravi odgovor na veliku stopu nezaposlenosti, te jačanje privrede BiH u konačnici.

(BUKA)