Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu: Navodi dekanese Selimović nisu istiniti, najavljujemo proteste

"Podršku Uprave fakulteta nismo osjetili niti u jednom momentu."


Ekonomski fakultet UNSA
Ekonomski fakultet UNSA

Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu iskazali su ovih dana nezadovoljstvo provođenjem obrazovnog procesa te su pisali i Upravi fakulteta ukazujući na probleme.

Dekanesa Ekonomskog fakulteta Jasmina Selimović kazala je prethodno za „Avaz“ da se ova nezadovoljstva vežu za ispitne rokove u prethodnoj akademskoj godini, piše Avaz.

– Za prošlu godinu smo uradili sve što smo mogli, to je rezultiralo prolaznošću od 50 do 54 posto, u zavisnosti od vrste studija na kojem se nalazi predmet Računovodstvo. U zadnjem razgovoru sa studentima rekla sam im da izađu na sve ispite i gdje god vide da se nešto može unaprijediti, stojim im na raspolaganju. Sve kolege i ja ćemo se potruditi da ispravimo nedostatke – rekla nam je Selimović.

Ova izjava dekanese Selimović izazvala je reakciju vijeća studenata Ekonomskog fakultete u Sarajevu.

– Prije svega, o prolaznosti od 54,1% (kako stoji u saopćenju Uprave) je veoma diskutabilno i nezahvalno raspravljati, obzirom da uvažena dekanesa, prof. Jasmina Selimović nije u obzir uzela sve bitne parametre koji su relevantni za adekvatnu i preciznu analizu procenta prolaznosti u prošloj akademskoj godini iz predmeta „Računovodstvo“. Naime, u obzir je uzet samo broj studenata sa odsjeka „Menadžment“, dok su pritom zanemareni ostali odsjeci na I ciklusu studija kao što su „Ekonomija“, „Visoka poslovna škola“ i sl – kažu studenti.

Također, u saopćenju studenata se navodi da Uprava ekonomskog fakulteta u Sarajevu ne stavlja interese studenata u prvi plan, te kako je ovo samo još jedan od niza razočaravajućih odgovora koje su oni, kao studenti dobili sa njihove strane.

– Nažalost, podršku Uprave fakulteta nismo osjetili niti u jednom momentu kada je predmet “Računovodstvo” u pitanju – tvrde studenti ekonomije.

Studenti smatraju da javnost mora biti upoznata sa stvarnim stanjem na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te apeluju da se njihov problem konkretnije razmatra.

– Neadekvatni uslovi u vremenu online režima izvođenja nastave bili su jednostavno „okidač“ koji nas je primorao na ovako nešto, jer ne želimo više šutjeti o tome niti jedne minute, a kamoli čitave akademske godine, a sam Univerzitet bi se trebao zapitati da li je pravedno plaćati puni iznos školarine za ništa više, nego li „online kurs“ – smatraju.

Studenti se pozivaju na Pravilnik o studiranju, član 35. (5) gdje se navodi sljedeće: „Dekan je obavezan pokrenuti i provesti postupak ispitivanja okolnosti u vezi sa izuzetno niskim i visokim odstupajućim stepenom prolaznosti i prosječnom ocjenom na  pojedinim predmetima u odnosu na ostale predmete ili u odnosu na prosječnu prolaznost i ocjenu za studijski program u toj studijskoj godini.“

– Ukoliko sve ostane na istom, te Uprava fakulteta na čelu sa dekanesom prof. Selimović i dalje bude ignorirala naše probleme, potrebe i zahtjeve, bićemo primorani na organizaciju protesta koje ovim putem i najavljujemo za narednu sedmicu, obzirom da čekamo odobrenje od strane nadležnih organa, odnosno MUP – a, gdje je potrebno te iste proteste najaviti 5 dana ranije – upozoravaju studenti Ekonomskog fakulta Univerziteta u sarajevu.