Šta učiniti kada primijetite korupciju na fakultetu

Korupcija je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju fakulteti širom svijeta. Studenti su često meta korupcije, a neki čak i sami sudjeluju u koruptivnim radnjama. Kako se nositi sa ovim problemom i zaštititi sebe i integritet obrazovnog sistema?


Zadržite dokaze

Obratite pažnju na detalje i zapišite ih, sačuvajte sve dokumente i informacije koje ste prikupili. Ove informacije će pomoći u istrazi.

Budite istrajni

Budite istrajni u borbi protiv korupcije. Korupcija je duboko ukorijenjena u nekim obrazovnim sistemima i borba protiv nje može biti dug i naporan proces. Međutim, važno je da se ne odustaje, i da se borimo za pravedno i pošteno obrazovanje.