SPUS tradicionalno organizuje kolektivni odlazak na dženazu u Potočare

Prijave traju do 09. jula.


potocari

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu tradicionalno organizuje kolektivni odlazak na dženazu u Potočare 11. jula. Svi zainteresovani studenti i studentice će imati besplatan prevoz.

Prijavu je potrebno poslati na e-mail adresu spus@live.com sa kontakt informacijama navedenim na posteru.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

S obzirom na to da je ograničen broj mjesta, SPUS poziva sve studente i studentice da se što prije prijave i tako sebi osiguraju mjesto. Prijave traju do 09. jula.

spus potocari

Genocid u Srebrenici

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i sudovi u regionu su osudili preko 50 pojedinaca za individualnu i komandnu odgovornost za planiranje i učešće u genocidu. Političke i vojne vlasti Republike Srpske su učestvovale u planiranju zločina genocida, izvršenju, osiguranju logističke podrške u realizaciji planiranog, a zatim i u prikrivanju zločina kroz prekopavanje i prikrivanje masovnih grobnica.

U godinama nakon rata, Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju (koji je služio za individualno procesuiranje
optuženih za ratne zločine iz ratova devedesetih na području bivše Jugoslavije) te Međunarodni sud pravde (koji odlučuje o sporenjima između država, uključujući i tužbu za genocid) utvrdio je da namjera počinilaca i razmjera zločina koji se dogodio u Srebrenici jula 1995. godine odgovara definiciji genocida.

Do današnjeg dana traje sistemsko negiranje zločina genocida u Srebrenici te slavljenje ključnih aktera –
počinilaca i naredbodavaca genocida, bez ikakve spremnosti društva da se suoči sa prošlošću i teškim zločinima počinjenim u ratu u BiH, gdje je genocid u Srebrenici bio završni i najteži oblik.