SPUS: Studenti na UNSA neće morati biti među najuspješnijim da bi sačuvali mjesto na budžetu

Od 19 amandmana SPUS-a usvojeno je samo sedam, jedan djelimično, a čak 11 ih je odbijeno.