Slovenija od 19. juna ponovo počinje priznavati diplome stečene u BiH

Deblokiran proces vrednovanja i priznavanja visokoškolskih diploma stečenih u BiH.