SEELS Ljetna škola: Osnovi prava Evropske Unije

Ljetna škola Osnovi prava Evropske Unije će se održati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 31. avgusta do 13. septembra 2014.


seels cover

Ljetna škola “Osnovi prava Evropske Unije” će se održati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 31. avgusta do 13. septembra 2014.

Program ima za cilj daljnji razvoj znanja u oblasti prava EU i daje mogućnost za umrežavanje mladih pravnika. Radni jezik programa je engleski jezik.

Zainteresovani treba da budu upisani kao redovni studenti na jednom od Univerziteta članova SEELS ili Saarland Univerzitetu na master programu/ specijalizaciji iz oblasti prava EU, ili master programu/ specijalizaciji na koji se izučavaju većinom predmeti iz oblasti prava EU; ili njihova master teza/teza spevijalizacije je u oblasti zakona EU.

U slučajevima gdje se nudi integrirani program (5 +0) uzimati će se u obzir prijave studenata završnih godina. Kandidati treba da su pokazali izvrsne akademske rezultate, visoki interes i motivaciju da učestvuju u ljetnoj školi i da ih podržavaju jednan člana njihove akademske zajednice.

Rok za podnošenje prijava je 10. juli 2014. godine.

Više informacija na: www.seelawschool.org

(unmo.ba)