Savjeti za studente: Kako da zapamtite mnogo više prilikom učenja?

Većina nas misli da ima poteškoća sa pamćenjem. Ali, pravi problem najčešće nije u lošem funkcionisanju našeg mozga, nego u tome da imamo nerealna očekivanja od svog pamćenja.


kigtvxqetxa

Veliki broj učenika ne pristupa učenju sa strategijom ponavljanja gradiva i odbijaju da prihvate da razumjeti nije isto što i zapamtiti.

Nove lekcije treba da pregledate što je prije moguće, a ponavljanje treba da vršite više puta između prve obrade lekcije i završnog ponavljanja gradiva za ispit. Ključ za učenje je ponavljanje. Sa svakim ponavljanjem materije koja se uči, rastu šanse za njeno permanentno usvajanje.

Višestruko ponavljanje ne samo da će omogućiti utvrđivanje znanja o već usvojenim konceptima, nego će i ukazati na koncepte koji su bili pogrešno shvaćeni. Dodatni razlog za ponavljanje gradiva je i to što prirodno zaboravljate čak i one koncepte koje ste shvatili. Dug period bez ponavljanja i ponavljanje tek pred ispit je često otežano predispitnom nervozom i nedostakom vremena.

Postoji više tehnika za memorisanje informacija. Ovo su najčešće primjenjivane tehnike:

1. Akronimi i akrostihovi

Akronimi i akrostihovi služe za informacije koje se pamte pomoću ključnih riječi. Akronim predstavlja izmišljenu kombinaciju slova, pri čemu svako od slova treba da podsjeti na činjenicu koju treba zapamtiti. Npr. DOCNI je akronim za red poteza kod pucanja iz pištolja – Dišite, Opustite se, Ciljajte, Nanišanite, Ispalite.

Akrostih je izmišljena rečenica u kojoj prvo slovo svake riječi treba da podsjeti na ideju koju treba zapamtiti. Npr. EFIKASNO GRADI DUNAVSKU BRANU je akrostih koji može poslužiti da se zapamtite note na muzičkoj skali – E, G, D, B.

borba sa ispitima 2

2. Lokus metoda

Lokus metoda se koristi za pamćenje do dvadeset pojmova.

Poenta ove strategije je u sljedećem: treba da odaberete neko mjesto na kome provodite mnogo vremena (npr. stan) i zamislite sebe kako šetate i uvijek primjećujete iste stvari istim redom – npr. vrata, fotelja, frižider itd. Dalje treba da zamislite kako na svakom od ovih mjesta stavljate stvari koje treba da zapamtite. Potrebno je da imate uvijek isti pravac kretanja (vrata – fotelja– frižider). Npr. ako je potrebno da zapamtite imena astronauta koji su putovali na mjesec (Gagarina, Armstronga, Oldrina), zamislite da šetate stanom i da se na vratima sudarate sa Gagarinom, zatim nailazite na Armstronga u svojoj fotelji, potom se okrećete ka frižideru, otvarate ga i u njemu vidite smrznutog Oldrina. Slično je i sa stvarima kao i drugim pojmovima.