Saobraćajna mozgalica: Koje auto je potrebno pomjeriti da riješite gužvu u saobraćaju?

Koje je auto potrebno pomjeriti kako bi se riješili gužve u saobraćaju?


Rješenje

Problem gužve na raskrsnici će se riješiti micanjem automobila sa brojem 3.

Možeš li riješiti i ove mozgalice?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.