Sajam zapošljavanja u Zenici

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje, organizuje Sajam zapošljavanja koji će biti održan danas, 24. aprila, u Gradskoj areni u Zenici.

Predstavljamo: Udruženje studenata “CONCORDIA” Zenica

Udruženje studenata “Concordia” osnovano je od strane studenata Univerziteta u Zenici 21. 03. 2013. godine. Vizija Udruženja je uključivanje studenata Univerziteta u Zenici u evropske i svjetske tokove života, kao i uključivanje u sve tokove obnove i razvoja BiH.

UNZE: Najava prezentacije stipendija Vlade SAD-a

Univerzitet u Zenici poziva studente i uposlenike da prisustvuju prezentaciji stipendija koje nudi Vlada SAD-a, koja će biti održana u utorak, 19.3.2013. godine, u 11:00 sati u sali 10 na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

UNZE: Skupština Kantona razmatrala Izvještaj o radu Univerziteta

Skupština Zeničko dobojskog kantona je razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u prošloj godini, sa Izvještajem o poslovanju. Rektor Univerziteta, prof. dr. Sabahudin Ekinović je za RTV Zenica izjavio, da su pomenute dokumente ranije prihvatili Senat i Upravni odbor ove visokoškolske ustanove.

Simpozij Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Međunarodni simpozij Aktuelnosti krivičnog zakonodavstva u BiH i procesuiranje ratnih zločina, koji je organizovan povodom pet godina stručnog časopisa “Anali”, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici,

UNZE: Poziv na 6. studentsku konferenciju “TECHNO EDUCA 2012”

Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici i Biznis servis centar ZE-DO kantona organizuju 6. studentsku konferenciju “TECHNO EDUCA 2012”. Tema ovogodišnje Konferencije je “Preduzetničkim idejama ka ljepšoj budućnosti”, a održat će se od 7. do 8. novembra 2012. na Univerzitetu u Zenici.