RS: Rangiranje fakulteta prioritet

Zahtjev Unije studenata RS da se obavi rangiranje svih fakulteta u RS podržavaju ministar prosvjete i kulture, kao i predstavnici javnih univerziteta, koji ističu da će to u idućem periodu biti prioritetan, ali obiman posao.


rangiranje univerziteta

Zahtjev Unije studenata RS da se obavi rangiranje svih fakulteta u RS podržavaju ministar prosvjete i kulture, kao i predstavnici javnih univerziteta, koji ističu da će to u idućem periodu biti prioritetan, ali obiman posao.

rangiranje univerzitetaMinistar prosvjete i kulture RS Goran Mutabdžija rekao je za “Glas Srpske” da je rangiranje fakulteta jedan od programskih ciljeva Ministarstva, kojim će se pokazati do koje mjere se sagledava problematika u visokom obrazovanju, te da Ministarstvo prosvjete i kulture već radi na ovome.

Predstavnici Unije studenata RS najavili su da će uputiti zahtjev Ministarstvu da se obavi rangiranje svih fakulteta u RS, i da to, kako su istakli, bude početak ispravljanja očigledne nepravde prema studentima javnih, ali i početak poboljšanja kvaliteta nastave na privatnim fakultetima.

Mutabdžija je istakao da je suština u rangiranju visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa, da se analiziraju sa aspekta ishoda učenja “jer mi još ne ocjenjujemo studijske programe prema ishodima učenja, a to je svojevrstan iskaz o tome šta student treba da zna i može da radi poslije odredjenog broja časova“.

– U procesu rangiranja posebno će biti apostrofirani elementi koji ukazuju na broj nastavnika u stalnom radnom odnosu, njihova zvanja, naučni opus, citiranost i medjunarodna razmjena nastavnika i studenata tog fakulteta. Takođe, analiziraćemo broj diplomanata datog fakulteta zaposlenih posljednjih godina, kao i broj onih koji čekaju posao na Birou za zapošljavanje, naglasio je Mutabdžija.

Dodao je da će predmet analize biti i pokrivenost nastave i učešće nastavnika u stalnom radnom odnosu u ukupnoj pokrivenosti za idući semestar.

– Rangiranje visokoškolskih ustanova je veoma složen i sveobuhvatan posao. Potrebno je utvrditi kriterijume i metode za rangiranje. Preduslov rangiranja, koje bi nam dalo tačno stanje u oblasti visokog obrazovanja, jeste akreditacija visokoškolskih ustanova. Akreditacija je postupak koji treba da odgovori na pitanje kakav je kvalitet visokoškolske ustanove, istakao je Mutabdžija.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Mitar Novaković naglašava da je neophodno da se krene sa rangiranjem fakulteta u RS.

– Ići ćemo u tu “priču” koja će se događati na evropskom nivou, gdje će se fakulteti ocjenjivati po tačno određenim standardima. Rangiranje je neophodno, kako bi se tačno znalo ko je ko i gdje. Ono što je prioritet jeste da postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih će to rangiranje biti obavljeno, istakao je Novaković.

Prof. Novaković je naglasio da će rangiranje fakulteta biti veliki posao, koji treba pažljivo isplanirati, kako bi bio dobro urađen.

– Nema razloga da se rangiranje fakulteta ne obavi i svakako podržavam taj zahtjev Unije studenata, istakao je Novaković i dodao da u svijetu već postoje modeli kako se rangiraju fakulteti, koji bi trebalo i kod nas da se primjenjuju.

Prorektor za nastavu Univerziteta u Banjoj Luci Simo Jokanović kazao je da se samo rangiranjem fakulteta može pokazati koja visokoškolska ustanova ima više standarde kvaliteta.

(ues.rs.ba)