RS: Neisplaćivanje plata postaje krivično djelo?

Neisplaćivanje plata tretirat će se kao kazneno djelo, jedna je od novina koje su predviđene novim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku RS-a.


neisplacivanje plata krivicno djelo

Neisplaćivanje plata tretirat će se kao krivično djelo, jedna je od novina koje su predviđene novim izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku RS-a.

neisplacivanje plata krivicno djeloKazne koje su predviđene kreću se od novčanih do tri, odnosno pet godine zatvora, potvrdila je ministrica pravde RS-a Gorana Zlatković na press konferenciji, nakon današnje sjednice Vlade RS-a.

Poslodavac, bez obzira da li u javnom ili privatnom sektoru, može da odgovara ukoliko je neopravdano izbjegao da plati tri plate radnicima ili pričinio gubitak prava koji proističu iz neplaćenih doprinosa, a kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina, precizirala je ministrica pravde RS-a.

Ona pojašnjava da je prilikom izrade ovog zakona, koji će u formi nacrta, biti upućen na razmatranje u entitetski parlament, uvažen zahtjev Saveza sindikata da se neisplaćivanje zarada tretira kao kazneno djelo, u smislu zaštite prava radnika.

Zlatković ističe da će kazneno djelo također biti i nepridržavanje ugovora o radu, radnog vremena, odmora, godišnjeg odmora, zašite žena, trudnica…, kao i zloupotreba u postupku javnih nabavki.

Izmjenjen je i sadašnji član koji je propisivao kazneno djelo primanje mita i to na način da će se kaznom zatvora od dvije do 10 godina zatvora kazniti službena ili odgovorna osoba koje zahtjeva ili primi poklon, odnosno drugu korist da u okviru svog ovlaštenja izvrši službenu radnju, koju ne bi smjelo da izvrši.

Kaznenim djelima smatrat će se i davanje mita i kazna je od šest mjeseci do pet godina, ako ponudi, odnosno obećanja poklon ili učini drugu korist.

I protuzakonito posredovanje je izmijenjeno, pa se propisuje kazneno djelo „trgovina utjecajem”, a kazne su od jedne do pet godina, u slučaju, ako netko zahtjeva ili prime nagradu ili neku drugu korist, koristeći svoj položaj u posredovanju u nekoj službenoj radnji.

Ministrica Zlatković precizira da će se ove izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku uputiti u javnu raspravu, s ciljem da se što bolje sagleda ova problematika.

Također, izmjene i dopune zakona odnose se i na pooštravanje sankcija za počinitelje nasilja u obitelji i zlostavljanje djece, pri čemu će se izraditi i registar baze počinitelja svih kaznenih djela na štetu djeteta.

(Fena)