Rotary Club i Studentski Parlament Univerziteta u Banjoj Luci: Javni konkurs za stipendije

Studentski Parlament Univerziteta u Banjoj Luci dodjeljuje stipendije od strane Rotary Club-a Banja Luka za studente sa poplavljenih područja koji studiraju na Univerzitetu u Banjoj Luci. Konkurs je otvoren do 15.10.2014. godine.


rotary club logo

Studentski Parlament Univerziteta u Banjoj Luci dodjeljuje stipendije od strane Rotary Club-a Banja Luka za studente sa poplavljenih područja koji studiraju na Univerzitetu u Banjoj Luci. Konkurs je otvoren do 15.10.2014. godine.

Studentski Parlament Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija od strane Rotary Club-a “Banja Luka” za
studente sa poplavljenih područja koji studiraju na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija Rotari kluba Banja Luka, za akademsku 2014/2015 godinu, i to redovnim studentima na Univerzitetu u Banjoj Luci koji su pretrpjeli štete od prethodnih poplava u Republici Srpskoj.

Opšti uslovi

 1. Da su studenti na Univerzitetu u Banjoj Luci;
 2. Da su pretrpjeli štetu u domaćinstvima tokom poplava;
 3. Da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija;
 4. Da student ne obnavlja tekuću godinu studija, za koju se dodjeljuje stipendija;
 5. Da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja (važi za akademsku 2014/2015 godinu).

Potrebna dokumenta

Za prijavu na konkurs neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije sa kratkom biografijom i kontakt adresom
 2. Uvjerenje ili dokument kojim dokazuje prebivališe na lokalitetu zahvaćenom poplavama;
 3. Kopiju prve stranice indeksa;
 4. Potvrdu o statusu redovnog studenta uz podatak da ne obnavlja godinu studija u koju je upisan;
 5. Uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa naznakom o prosječnoj ocjene;
 6. Izjavu da student ne ostvaruje pravo na stipendiju od drugog davaoca (za akademsku 2014/2015 godinu);
 7. Potvrda o šteti nastaloj tokom poplava, izdata od strane nadležnih organa lokalne samouprave;
 8. Podatke o računu kod banke putem kojeg će se stipendija isplatiti na ime studenta.

Ostale informacije

Prijave na konkurs dostavljaju se u kancelariju Studentskog parlamenta na adresu Univerzitetski grad, Bulevar Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka sa naznakom ”za Rotari stipendiju”.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja na web stranici Univerziteta i Studentskog Parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.

Rotari klub Banja Luka zadržava diskreciono pravo dodatne selekcije studenata imajući u vidu uspjeh, štetu u poplavama i potrebe kandidata, socijalni status, aktivnosti i angažovanost tokom poplava i dr.

Visina stipendije će biti u iznosu od 100KM mjesečno u trajanju od deset mjeseci (oktobar, 2014 – juli, 2015) – ukupno 1.000KM po studentu.

Rang lista sa imenima kandidata koji su dobili stipendiju će biti postavljena na adresi Studentskog parlamenta i Rotari kluba Banja Luka u roku od 30 dana od zatvaranja konkursa. Odabrani studenti će imati obavezu predstaviti se na jednom od sastanaka Rotari kluba (sastanci su svaki utorak u 20 časova u hotela Bosna).

Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na adresi Studentskog parlamenta ili na Rotary Club-a Banja Luka www.rotary-bl.org, mail: info@rotary-bl.org.

Neblagovrene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu se ne vraća.

(rotary-bl.org/STUDOMAT.ba)