Riješite matematičku mozgalicu i provjerite svoje znanje iz matematike

Riješite mozgalicu i provjerite svoje osnovno znanje iz matematike, ali puno važnije ispitajte svoju logiku.


Rješenje:

trokut odg

Studenti se često suočavaju s brojnim izazovima tokom svog obrazovnog putovanja. Od usklađivanja obaveza, izazova u učenju do rješavanja kompleksnih zadataka. Zbog toga je potrebno poticajno okruženje kako bi se potaknulo njihovo intelektualno razmišljanje. Upravo tu ulogu imaju “studentske mozgalice“.

Zadatak s belgijske Olimpijade testira logiku i inteligenciju: Možete li ga riješiti?