Riječi psihologa Carla Junga koje će vam pomoći da bolje razumijete sebe

Carla Gustava Junga možemo nazvati pozitivnim psihologom i filozofom. U bilo kojoj neurozi i depresiji, on je vidio impuls za širenje svijesti.


carl gustav jung

Pročitajte 17 citata učenika Sigmunda Frojda, koji će pomoći da razumijemo i prihvatimo sebe onakvim kakvi smo zaista:

 • Ne zadržavaj ono što odlazi od tebe. Inače, neće doći ono što ide prema tebi.
 • Ako čovjek ne razumije drugu osobu, on će težiti da je smatra budalom.
 • Najteži teret koji leži na dječijim ramenima – to je neproživljeni život njihovih roditelja.
 • Tvoja vizija će postati jasna tek tada kada  pogledaš u svoje srce. Onaj ko gleda spolja – vidi samo snove, ko gleda unutar sebe, budi se.
 • Usamljenost se ne odslikava odsutnošću ljudi oko vas, već nemogućnošću razgovora sa ljudima o tome šta je za vas značajno, ili neprihvatljivošću vaših uvjerenja.
 • Mi težimo u prošlost ka svojim roditeljima, i naprijed ka svojoj djeci, u budućnost koju nikad nećemo vidjeti, ali o kojoj želimo da se pobrinemo.
 • Depresija je kao dama u crnom. Ako je došla kod vas – ne tjerajte je. Pozovite je za sto, kao gošću, i poslušajte šta ona namjerava da vam kaže.
 • Sve sto iritira kod drugih, može voditi ka razumjevanju sebe.
 • Ako ste talentovan čovjek, to ne znači da ste nešto dobili. To znači da možete nešto dati.
 • To, čemu se suprotstavljaš – opstaje.
 • Osuda ne oslobađa, već guši.
 • Vaš pogled postaće jasan samo tada kada ćete moći pogledati u svoju vlastitu dušu.
 • Ja – nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što sam odlučio da budem.
 • Mi možemo misliti da u potpunosti kontrolišemo sebe. Međutim, prijatelj nam veoma lako reći o nama ono što mi ne vidimo.
 • Zdrav čovjek ne muči druge. Oni koji su mučeni, po principu, pretvaraju se u mučitelje.
 • Tužna je istina da se čovjekov život, zapravo, sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi, čak, nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.
 • Naša ličnost je dio svijeta koji nas okružuje, i njegova tajna je bezgranična.

(AKTA)