Rektorica Hadžigrahić: Studente vratiti u učionice gdje epidemiološki uvjeti dozvoljavaju

Rektorica smatra da se studenti trebaju vratiti u učionice gdje god to epidemiološki uvjeti dozvoljavaju.