Rektor Univerziteta u Sarajevu predstavio novoizabrane prorektore

Protekle sedmice upriličena je Konferencija za medije organizirana povodom predstavljanja novoizabranih prorektora Univerziteta u Sarajevu.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Tokom konferencije za medije održane u srijedu, 05.10.2016. godine, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, predstavio je novoizabrane prorektore Univerziteta u Sarajevu kao i aktivnosti novoizabranog rukovodstva Univerziteta planirane s ciljem kontinuiranog razvoja i uključivanja Univerziteta u Sarajevu u savremene evropske i svjetske akademske tokove.

Advertisements

U skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, predočio je svoj prijedlog imenovanja novih prorektora Senatu Univerziteta u Sarajevu na održanoj tematskoj sjednici, a Odluku o izboru novih prorektora Senat je donio jednoglasno.

Na održanoj sjednici Senata izabrani su prorektori Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2016–2020. godine: prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, redovna profesorica Veterinarskog fakulteta (Grupacija medicinskih nauka), prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (Grupacija humanističkih nauka), prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, vanredna profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka), prof. dr. Željko Šain, prorektor za finansije, redovni profesor Ekonomskog fakulteta (Grupacija društvenih nauka), prof. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport, redovni profesor Akademije scenskih umjetnosti (Grupacija umjetnosti), i prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, redovna profesorica Mašinskog fakulteta (Grupacija tehničkih nauka).

Kako je istakao prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, riječ je o timu koji će naredne četiri godine voditi Sarajevski univerzitet putem poboljšanog razvoja i unapređenja svih funkcija Univerziteta u Sarajevu, počev od temeljne uloge korektiva mnogih društvenih procesa u Bosni i Hercegovini, preko projekata koji garantiraju bolji razvoj države BiH, a sve to na temelju kvalitetnijeg obrazovanja i razvoja nauke na Sarajevskom univerzitetu.

– Tim koji sam danas predstavio Senatu kao najvišem tijelu Univerziteta u Sarajevu čine uvaženi profesori i profesorice fakultetā Sarajevskog univerziteta. Njihove kompetencije i dosadašnji rezultati koje su postigli na matičnim fakultetima garancija su da će Univerzitet u Sarajevu njihovim imenovanjem imati apsolutnu podršku u daljim stremljenjima poboljšanja statusa Univerziteta u Sarajevu, naveo je rektor Škrijelj.

Govoreći o mogućim promjenama u cilju poboljšanja nastavne djelatnosti, prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, navela je da je nastavna djelatnost primarna djelatnost Univerziteta u Sarajevu, te podsjetila da je Univerzitet u Sarajevu najveći, najstariji i najbolje rangirani univerzitet u Bosni i Hercegovini.

– Stubovi nastavne djelatnosti su nastavni planovi i programi, studenti kao centar nastavnog procesa i nastavni kadar, istakla je prorektorica Hodžić, te navela da je potrebna veća autonomija kod donošenja nastavnih planova i programa, koji će biti usklađeni sa tržištem rada i koji će biti komparirani sa uspješnim, akreditiranim evropskim i svjetskim nastavnim planovima i programima, kao i da je potrebno formiranje interdisciplinarnih masterskih studija. Prorektorica Hodžić je istakla da studenti trebaju biti partneri u nastavnom procesu i korektiv nastavnom osoblju, te da je to – kada je riječ o zapošljavanju novih kadrova – problem koji treba sistemski rješavati sa svim nivoima vlasti, prije svega s Kantonom kao osnivačem.

Advertisements

– Mobilnost je ključ i boljeg studenta i boljeg nastavnika, navela je, između ostalog, prorektorica za nastavu i studentska pitanja.

O međunarodnoj saradnji govorila je prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, te istakla da je prioritet Univerziteta u Sarajevu da se uspostave institucionalni kapaciteti s ciljem jačanja međunarodne saradnje i da Univerzitet postane jasno prepoznatljiv ne samo u BiH i regionu nego i u Evropskoj uniji.

Naglasivši da je potrebna veća vidljivost rada profesora i saradnika Univerziteta u Sarajevu, prorektorica Nikolić je istakla da je međunarodna saradnja u potpunosti posvećena kvalitetu studiranja i privlačenju najboljih studenata ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i šire.

– Mi ćemo nastojati da kroz naša dostignuća u nauci doprinesemo da postanemo atraktivna institucija za sve mlade ljude, da dođu ovdje ne samo na osnovne studije nego i na doktorske studije. Nastojat ćemo da ojačamo našu izvrsnost i ponovo postanemo onako prepoznatljiv univerzitet kakav smo bili i prije, navela je prorektorica Nikolić.

Mandati prorektora/prorektorica prate mandat novog rektora Univerziteta u Sarajevu. Mandat prof. dr. Rifata Škrijelja počeo je 1. oktobra 2016. godine i traje četiri godine, odnosno do 30. septembra 2020. godine, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)