Rektor Tomić: Diplome sa SUM-a priznaju se u Hrvatskoj i Evropskoj uniji

Rektor SUM-a je zaključio kako u današnjem vremenu u visokom obrazovanju nema mjesta za status quo. 


zoran tomic rektor sum
Foto: SUM Sova

Sveučilištu u Mostaru (SUM) priznaju se diplome u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a razlog tomu je institucionalna međunarodna akreditacija. Rektor SUM-a Zoran Tomić kazao je kako će ove godine Sveučilište u Mostaru proći i novu institucionalnu reakreditaciju Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete u BiH, što je proces za koji se intenzivno pripremaju kako bi ispunili sve zadane kriterije.

Osim toga, u toku su pripreme i za novu međunarodnu akreditaciju koju će provesti Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. ‘

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 – To je iznimno zahtjevan proces reakreditiranja i od nas se u potpunosti traži da ispunimo europske kriterije i standarde. Na primjer, morat ćemo dopuniti i revidirati ili usvojiti niz odluka i pravilnika poput pravilnika o studiranju studenata s invaliditetom, pravilnika o priznavanju neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, vodič kroz priznavanje neformalnog obrazovanja, odluku za primjenu alata za otkrivanje plagijata i druge propise, dodao je rektor.

Ističe kako su u procesu izrade nove Strategije Sveučilišta u Mostaru za razdoblje 2023-2028. godine, napomenuvši da su u novoj strategiji definirali sedam strateških područja. U odnosu na prethodnu strategiju, nova strateška područja su osiguranje kvalitete, studenti i studenski standard, piše sveučilišni portal SUMSova.

Potpisano 115 međusveučilišnih sporazuma Rektor Tomić napominje kako je jedna od najzastupljenijih aktivnosti u ovom segmentu mobilnost studenata i nastavnog/nenastavnog osoblja. Mobilnost studenata, pojašnjava, osigurava razmjenu znanja, iskustva, usavršavanje jezičnih kompetencija, povećanje zapošljivosti, upoznavanje novih kultura i osobnog rasta i razvoja.

 – Zadnjih godina broj studentskih mobilnosti je u porastu. Svakako, na povećanje dolaznih studenata utječe povećanje broja kolegija koji se mogu izvoditi na nekom od stranih jezika (preko 650) kao i studijski programi na engleskom jeziku. Značajno povećanje je i kod mobilnosti osoblja koje je proteklih godina povećano preko 400 posto. Imamo ugovore s visokoškolskim institucijama iz preko 35 zemalja, odnosno preko 115 međusveučilišnih sporazuma te 60 KA1 ugovora o mobilnosti, utvrdio je on.

Rektor podvlači kako se konkurentnost u međunarodnom akademskom prostoru osnažuje i kroz aktivno participiranje u međunarodnim asocijacijama i mrežama te je dodao da je Sveučilište član 15 najznačajnijih asocijacija (EUA, IAU, AUF, BUA i druge) i mreža koje su referentne za područje visokog obrazovanja.

 – Posebno su značajne mreže nastale na ideji povezivanja sveučilišta iz EU čime se studentima omogućava stjecanje diploma kombiniranjem studija u nekoliko europskih zemalja. Program zajedničkih i double degree diploma, posebno diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija, je uspješan način jačanja internacionalizacije i prepoznatljivosti visokoobrazovne institucije. Sveučilište u Mostaru je partner na dva takva studija, pojasnio je.

Podsjetio je kako je ranije osnovana i Sveučilišna nakladnička kuća PRESSUM u okviru koje je pokrenuto nekoliko projekata. Jedan od njih je projekt SUMPAUK, baza koja obuhvaća sve znanstvene časopise sa Sveučilišta s ciljem povećanja ukupne vidljivosti serijskih publikacija, digitalizacija te podizanje kvalitete i ujednačavanje standarda u razvoju časopisa.

Također, pokrenut je registar radova, odnosno bibliografija radova znanstvenika sa Sveučilišta u Mostaru koja će značajno doprinijeti otvorenosti, vidljivosti i slobodnom pristupu svim vrstama publikacija i istraživačkim podacima znanstvenika.

Ranking na svjetskim ljestvicama

 – Veliki cilj Sveučilišta u Mostaru je podizanje rankinga na svjetskim ljestvicama. Intenzivno se počelo raditi na tome čemu svjedoči činjenica da smo oformili Ured za međunarodni ranking koji ima zadatak pratiti sve metodologije ranking ljestvica kao i aktualne politike i preporuke generalno za razvoj/napredak sveučilišta te konzekventno tome predlagati određene inicijative koje će poboljšati razinu kvalitete sukladno zadanim ciljevima, rekao je rektor Tomić.

Aktivnosti Sveučilišta u Mostaru su puno veće nego što se vidi od priloženih rezultata, naglašava on, stoga bi rad navedenog Ureda trebao značajno pridonijeti vidljivosti SUM-a na europskoj i svjetskoj akademskoj sceni upravo kroz ciljne ranking ljestvice.

Pojasnio je kako su do sada aplicirali na WURI Ranking (Svjetska sveučilišta sa opipljivim/stvarnim utjecajem) u tri kategorije: Društvena odgovornost, Etika i integritet, Krizni menadžment i Napredak u četvrtoj industrijskoj revoluciji.

Također su aplicirali i na QS World University Ranking ljestvicu, koja je uz Timesovu i Šangajsku najprestižnija ljestvica u svijetu. Cilj je, napominje on, aplicirati u ponovni krug Timesove ljestvice svjetskih sveučilišta, a posebno im je zanimljiva njihova ljestvica Impact Rankings koja procjenjuje sveučilišta u odnosu na ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

 – Sveučilište u Mostaru snažno je opredijeljeno ostvarivanju 17 UN-ovih međusobno povezanih i ambicioznih ciljeva održivog razvoja kojima se rješavaju glavni izazovi u razvoju s kojima se zapravo suočavaju ljudi širom svijeta te na taj način dati svoj obol u postizanju istih u BiH, a time i u svijetu. Nastavit ćemo raditi kako bi poboljšali svoj status na ljestvicama na kojima se već nalazimo, kao što su Webometrics, GreenMetric i QS, kazao je rektor Tomić.

Međunarodna saradnja i razvoj u IT sektoru

Govoreći o međunarodnoj suradnji, rektor je napomenuo kako se u zadnje vrijeme izdvaja suradnja s Državom s Izrael koja je strateški partner u razvoju IT tehnologije i transferu znanja.

 – Poznato je da smo potpisali sporazum s Holon institutom, kao javnom visokoškolskom institucijom iz Tel Aviva i Azrieli College u Jerusalemu. Od potpisivanja do danas radimo na zajedničkim programima, razmjenjujemo profesore i dizajniramo novi diplomski i doktorski program. Tijekom ožujka nastavit ćemo razgovore u Izraelu s tim da se suradnja proširuje na područje biomedicine i agronomije, pojasnio je rektor napominjući kako je Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio radnu definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust kao doprinos vrijednosti i pristup borbe protiv svih oblika mržnje.

Sveučilište u Mostaru jedno je od prvih sveučilišta na ovom prostorima koje izrađuje IT digitalnu strategiju. Rektor Tomić je kazao kako SUM prepoznaje važnost digitalizacije i njezinu ulogu u razvoju visokoga obrazovanja, istraživanja i suradnje s poslovnim svijetom.

 – Kako bi se osiguralo da Sveučilište u Mostaru bude vodeće u digitalnome dobu, izradili smo Strategiju digitalizacije. Svrha je ove Strategije da pomogne Sveučilištu u Mostaru da se prilagodi i iskoristi prednosti digitalizacije te da ostvari svoj puni potencijal kao inovativno i konkurentno visoko obrazovno i istraživačko središte, rekao je Tomić kazavši kako će do 2030.  godine SUM djelovati i razvijati se u strateškim područjima u vezi s digitalnim područjem.

Strateška područja su, navodi rektor, digitalno zrelo sveučilište, digitalno korisničko iskustvo SUM-a, digitalne kompetencije i razvoj digitalnoga okruženja, podrška istraživanju, razvoju i inovacijama i podrška društvenomu razvoju i transformaciji. Savremeni nastavni programi i projekti Kada su u pitanju ostale aktivnosti, rektor je napomenuo kako svake četiri godine sustavno prilaze reviziji i izradi novih i suvremenih nastavnih planova i programa jer kontinuirano teže postizanju većih, europskih standarda.

Napomenuo je kako je SUM u prošloj kalendarskoj godini imao 40 projekata, a u 2021. godini ukupno 58 projekata te je dodao kako se BiH približava Europskoj uniji zbog čega se sada otvara nova perspektiva, kao i mogućnost jačanja na tom području.

Rektor Tomić još je najavio Sveučilišni gospodarski forum koji će se ove godine održati u saradnji s Gospodarskom komorom FBiH, u okviru Mostarskog sajma, a na kojemu će biti riječi o inovativnost i prilagodbi visokog obrazovanja potrebama savremenog tržišta rada, izazovima (pravedne) energetske tranzicije te o tome što kandidacijski status BiH donosi kada je riječ o EU fondovima.

Podsjetio je kako je Senat Sveučilišta u Mostaru pokrenuo inicijativu za utemeljenje Zaklade SUM sa osnovnom svrhom prikupljanja novčanih sredstava za studente sa slabijim imovinskim stanjem kojima je potrebna pomoć pri studiranju. Zakladu će pomagati zaposlenici Sveučilišta. Rektor SUM-a Zoran Tomić na kraju je zaključio kako u današnjem vremenu u visokom obrazovanju nema mjesta za status quo.