Razlike između uspješnih i neuspješnih ljudi i kako ih prepoznati na fakultetu

Poznati su vam studenti koji kriju skripte i stare testove?


2. Zrače pozitivno

Uspješni ljudi zrače pozitivnom energijom i svojim prisustvom motivišu druge ljude da i oni postanu uspješni. Sa druge strane, neuspješni ljudi zrače negativnom energijom. Na fakultetu su to oni ljudi kojima su uvijek profesori krivi za njihove padove i od kojih nećete čuti ništa pozitivno o fakultetu na kojem studiraju.

2