Raspisan Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

Studenti, prijavite se na konkurs za stipendije. Provjerite u tekstu koje uslove morate ispuniti.


Foto: Envato
Foto: STUDOMAT / Envato

Raspisan je Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu ostvarenih rezultata za proteklu takmičarsku sezonu.

Pravo prijave na konkurs imaju učenici/studenti sportisti po osnovu ostvarenih rezultata za proteklu takmičarsku sezonu, imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo i ispunjavaju sljedeće opće uslove:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  • da je državljanin BiH,
  • da ima prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje godinu dana,
  • da je redovan(vandredan) učenik/student,
  • da ima navršenih četrnaest (14) godina, sa izuzetkom gimnastike gdje je donja dobna granica šest (6) godina,
  • da je takmičar u kontinuitetu najmanje tri godine i takmičar kluba koji je prijavljen u sportskom savezu,
  • pravo učešće po konkursu( do navršenih 26 godine života),
  • da podnosilac prijave nije ostvario stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo.

Dodjela stipedije vrši se na osnovu rezulatata za proteklu takmičarsku sezonu. Stipendije će se isplaćivati za period od deset mjeseci u iznosu do 100,00 KM mjesečno, iz namjenski obezbijeđenih Budžetskih sredstava Općine Novi Grad Sarajevo.

U zavisnosti od broja kandidata koji ispunjavaju uslove, visina stipendije može varirati u odnosu na iznos iz predhodnog stava i to tako da bude utvrđena manja visina stipendije proporcionalno broju kandidata koji ispunjavaju uslove. Budžetska sredstva obezbjeđena za stipendiranje učenika i studenata sportista će se rasporediti po strukturi kako slijedi:

  • cca 60 % od ukupnih sredstava za individualne sportove
  • cca 40 % od ukupnih sredstava za kolektivne/timske sportove

U slučaju manjeg broja prijavljenih kandidata i kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa iz kolektivnih sportova ili individualnih sportova, sredstva će se dodjeljivati proporcionalno na ostale prijavljene kandidate koji ispunjavaju kriterije konkursa, po gore navedenoj strukturi.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Više o kriterijima i načinu prijave pročitajte ovdje.

Prijave sa po Konkursu predaju se na šalteru Općine Novi Grad Sarajevo na obrascu za prijavu prijave ili putem pošte: adresa Bulevar Meše Selimovića broj 97 sa naznakom „Prijava za sportske stipendije“.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt osoba: Mehić Haris, telefon broj: 033 291 378, e-mail: sport@novigradsarajevo.ba; kancelarija 418 (IV sprat).