Raspisan je konkurs za mobilnost na Politehničkom Institutu Castelo Branco u Portugalu

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine na Politehničkom Institutu Castelo Branco (Portugal).


Castelo Branco

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom Institutu Castelo Branco dostupne su one studijske oblasti koje su date na: http://gri.ipcb.pt/en/schools.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master).

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Skenirana stranica pasoša
 4. Prijavni formular
 5. 1 slika (kao za pasoš)

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 19.09.2017. godine, a rok za prijavu je do 27.11.2017. godine do 15 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci) za studente,
 • prijavljujete se za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine (februar – juli 2018. godine),
 • dostupna je jedna stipendija,
 • prije prijavljivanja kontaktirajte kontakt osobe kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima: http://gri.ipcb.pt/en/schools
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te aplikacijski formular, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

(STUDOMAT.ba)