Promovisana studija “Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju: između teorije i prakse“

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je promocija studije "Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju: između teorije i prakse“.


nasilje

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je promocija studije “Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju: između teorije i prakse“.

Autori ove promocije su doc. dr. Amera Osmića i autorica prof. dr. Lejle Osmić, prof. dr. Sanele Šadić, prof. dr. Amile Ždralović i doc. dr. Enita Čustović.

Studija je rezultat istraživanja provedenog u okviru projekta “Analiza Nastavnih planova i programa društvenih i humanističkih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu o zastupljenosti i obimu nastavnih sadržaja koji tretiraju problematiku rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici”.

Projekat su realizovali Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Gender centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Na promociji su govorili prof. dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka, prof. dr. Enita Nakaš, prorektoresa za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i dr. sci. Zlatan Hrnčić iz Gender centra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Osim autora i autorica Studije, prisutnima su se obratili i prof. dr. Jasna Bakšić Muftić i prof. dr. Asim Mujkić, recenzenti i promotori Studije.

Studija predstavlja značajan doprinos u pozicioniranju i problematiziranju rodne ravnopravnosti, nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i analizi zastupljenosti ovih tema u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Zaključci i preporuke Studije o temama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja od iznimnog su značaja za prevazilaženje raskoraka između teorije i prakse.

Kompletna Studija „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju: između teorije i prakse“ dostupna je na ovom linku.