Program ljetne edukacije u Grčkoj

Ambasada Grčke u Sarajevu, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, obavještava studente u BiH o "Programu ljetne edukacije 2013." Međunarodnog centra za studije u Grčkoj.


grcka stipendije

Ambasada Grčke u Sarajevu, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, obavještava studente u BiH o “Programu ljetne edukacije 2013.” Međunarodnog centra za studije u Grčkoj.

grcka stipendijeProgram se odnosi na tri semestra pod nazivima:

  • Međunarodna akademija za napredne studije,
  • Lideri naše budućnosti,
  • Chania forum o ekonomiji, energiji, politikama i moći.

Međunarodni centar za studije u Grčkoj je nezavisna neprofitna organizacija koja ima za cilj da razvije programe koji podrazumjevaju bolju informisanost i dokumentovano znanje, zasnovano na informacijama, stimulisano dijalogom i razvojem ličnosti.

Pravo na učešće u programu imaju studenti iz cijelog svijeta, bez obzira na materijalno stanje, religijsku i nacionalnu pripadnost. Svi imaju priliku da učestvuju, uče i razmjenjuju iskustva na način koji će poboljšati njihov obrazovni i profesionalni razvoj.

Do sada je u Programu učestvovalo preko 3.000 studenata iz 40 zemalja.

Rok za prijave je 20. juni 2013. godine.

Detaljne informacije o Programu, kao i o registraciji i troškovima učešća, dostupne su na web stranicama: www.ticls.org ili www.kernels.org.gr.

(ues.rs.ba)