Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu jedan je od fakulteta u BiH sa najmodernijim laboratorijama

''Ocjene su da je naš odsjek po nastavnoj infrastrukturi u najmanju ruku konkurentan većini zapadnoevropskih univerziteta.''


pmf
Foto: PMF

Obrazovanje kao jedan od najvažnijih segmenata opstanka i napretka društva treba da bude prioritet svake zemlje, pa tako i Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ konkretno o visokom obrazovanju u BiH, vidimo da tu ima dosta prostora za napredak u svakom segmentu, mada i sa trenutim stanjem svake godine izađu zlatne generacije studenata sposobne za rad u svojoj struci, Međutim, uvijek treba težiti ka boljem i naprednijem načinu pristupa obrazovanju, po uzoru na mnoge svjetske i evropske univerzitete, jer zašto da ne?

U zadnje vrijeme možemo svjedočiti pozitivnim promjenama. Kao jedan primjer dobre prakse možemo navesti Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu.

Konkretno ćemo govoriti o Odsjeku za Fiziku jer oni, zahvaljući donacijama, se mogu pohvaliti svjetski kvalitetnom laboratorijskom opremom koja je doprinijela jednom potpuno novom ambijentu, a studentima omogućila dosta bolje upoznavanje sa materijom. Shodno temi o obrazovanju za portal Source je govorio Vanes Mešić, profesor na Odsjeku za Fiziku.

Na samom početku razgovora profesor je govorio o počecima modernizacije Odsjeka za Fiziku.

 – Projekt modernizacije Odsjeka za fiziku počeo se implementirati u januaru 2022. godine i uspješno je finaliziran u maju 2023. godine. U okviru ovog projekta nabavljena je kapitalna naučnoistraživačka oprema, kao i oprema za nastavne praktikume i učionice Odsjeka za fiziku. Pored toga, izvršeno je temeljito renoviranje i infrastrukturno opremanje svih prostorija na Odsjeku. Temeljito su modernizirane sve učionice na Odsjeku za fiziku, uključujući računarski centar i nastavne praktikume. Na taj način je značajno unaprijeđen ambijent za učenje i studiranje, općenito. Naročito su unaprijeđeni uslovi za razvijanje informatičkih vještina i vještina relevantnih za implementaciju eksperimentalnog metoda u fizici.

 – Projekat čija je ukupna vrijednost 1,5 miliona eura, je u potpunosti finansirala Fondacija “Tri fizičara” čiji su osnivači fizičari Maja, Jan i Edmond Offermann. Prema želji osnivača fondacije dr. Edmonda Offermanna, projekt je realiziran putem nevladine organizacije “Centar za obrazovne inicijative – Step by Step, kazao je.

U nastavku pogledajte primjer prijašnjeg stanja jedne od laboratorija:

pmf

Profesor Mešić je u nastavku kazao kako je pristigla oprema čim prije instalirana i stavljena na raspolaganje studentima i nastavnom osoblju, te evidentno doprinijela poboljšanju kvalitete nastave.

 – Potrudili smo se da svu nabavljenu laboratorijsku opremu u rekordnom roku stavimo u funkciju. Studenti već od početka akademske 2022/23. godine imaju priliku da fiziku uče koristeći se najmodernijom laboratorijskom opremom renomiranih svjetskih proizvođača kao što su Phywe i Pasco. Učenje fizike podrazumijeva i razvijanje vještina korištenja eksperimentalnog metoda. Kako bi obrazovanje studenata Odsjeka za fiziku bilo relevantno za tržište rada, bitno je da studenti tokom svog studija nauče rukovati opremom koja ne odstupa značajno od opreme na njihovom potencijalnom, budućem radnom mjestu. Prije 2021. godine studenti su uglavnom radili na opremi staroj više decenija. Iako se i takva oprema pokazala didaktički korisnom, nabavkom nove opreme iskustvo učenja u laboratoriji je postalo raznovrsnije: studenti imaju priliku da kombinuju tradicionalno i moderno, da u većoj mjeri koriste senzore kod prikupljanja podataka i da se upoznaju sa nekim savremenim tehnikama mjerenja fizičkih svojstava. Osim laboratorijske opreme, kvalitetnijem iskustvu učenja doprinijela je i nova računarska oprema (npr. kroz omogućavanje bržih proračuna), kao i nabavka pametnih tabli za jedan broj učionica’, istakao je.

pmf4

Reakcije studenata su jako pozitivne na sve promjene, i raduju se što će imati mogućnost da kroz proces studiranja uče na savremenoj laboratorijskoj opremi, rekao je.

  – Studenti su općenito oduševljeni novim izgledom prostorija na Odsjeku za fiziku, ali i samim uslovima za učenje. Mnoštvo pozitivnih komentara dolazi i od studenata fizike koji nam dolaze u posjetu sa zapadnoevropskih univerziteta. Ocjene su da je Odsjek za fiziku Univerziteta u Sarajevu po nastavnoj infrastrukturi u najmanju ruku konkurentan većini odsjeka za fiziku na renomiranim zapadnoevropskim univerzitetima.’

Bitno je napomenuti da je u sklopu modernizacije Odsjeka za fiziku nabavljeno nekoliko kapitalnih uređaja. Među njima se najviše ističu rendgenski difraktometar, skenirajući elektronski mikroskop i mikroskop atomskim silama.

Ovi uređaji su jedini uređaji u Bosni i Hercegovini namijenjeni za korištenje isključivo u naučno-istraživačke svrhe. Zbog ovakvih i sličnih uređaja, prof. Mešić, ističe kako je modernizacija laboratorija stvorila uslove za saradnju sa ljudima izvan Bosne i Hercegovine što uveliko doprinosi napretku cijele akademske zajednice u BiH.

 – Svakako je predviđeno ostvarivanje suradnje i sa širom naučnom zajednicom i sa industrijom. Univerzitet u Sarajevu pa tako i Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta podržavaju politiku otvorenog istraživanja (Open Science) i otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi, te će se u skorije vrijeme uspostaviti Otvorena istraživačka mreža (Open Research Network) Univerziteta u Sarajevu sa ciljem poticanja saradnje i razmjene znanja u različitim naučnoistraživačkim oblastima. Općenito smatramo da je potrebno raditi na umrežavanju naučnoistraživačke infrastrukture kako unutar akademske zajednice tako i između akademske zajednice i industrije, zaključio je na kraju razgovora.